Giải bài 19.1 trang 65 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

 Quan sát hình ảnh trùng roi và trả lời các câu hỏi. 

a) Thành phần cấu trúc có màu xanh trong hình bên là gì? 

A. Lục lạp. 

B. Nhân tế bào. 

C. Không bào. 

D. Thức ăn. 

b) Chức năng của thành phần cấu trúc là gì? 

A. Hô hấp. 

B. Chuyển động. 

C. Sinh sản. 

D. Quang hợp.

Lời giải chi tiết

a) Đáp án A.

b) Đáp án D. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài