Bài 16.8* trang 22 SBT hóa học 8


Đề bài

Biết rằng, kim loại nhôm tác dụng với axit sunfuric H2SO4 tạo ra chất nhôm sunfat Al2(SO4)3 và khí hiđro.

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng. Hiểu như thế nào về tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng ?

b) Nếu có 6,02.1023 nguyên tử Al sẽ tác dụng được với bao nhiêu phân tử H2SO4, tạo ra bao nhiêu phân tử Al2(SO4)3 và bao nhiêu phân tử H2 ?

c) Cũng câu hỏi như trên, nếu có 3,01.1023 nguyên tử Al. [Xem lại con số 6,02.1023 trong các bài tập 8.9*. và 9.6* trước khi làm phần b) và c)]

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Ba bước lập phương trình hóa học:

- Viết sơ đồ phản ứng, gồm công thức hóa học của các chất tham gia sản phẩm.

- Cân bằng số nguyên tử mỗi nguyên tố: tìm hệ số thích hợp đặt trước công thức.

- Viết thành phương trình hóa học.

b) Xem lại số 6,02.1023 trong các bài tập 8.9* và 9.6* Tại đây

c) Tương tự phần b)

Lời giải chi tiết

a) Phương trình hoá học của phản ứng :

\(2Al + 3{H_2}S{O_4} \to A{l_2}{(S{O_4})_3} + 3{H_2}\)

Phương trình hoá học cho biết : cứ 2 nguyên tử Al  tác dụng với 3 phân tử H2SO4, tạo ra 1 phân tử Al2(SO4)3 và 3 phân tử H2.

b) Nếu có 6,02.1023 nguyên tử Al sẽ tác dụng với \(6,{02.10^{23}}\, \times \,\dfrac{3}{2}( = 9,{03.10^{23}})\) phân tử H2SO4, tạo ra \(6,{02.10^{23}} \times \dfrac{1}{2}( = 3,{01.10^{23}})\) phân tử Al2(SO4)3 và

\(6,{02.10^{23}} \times \dfrac{3}{2}( = 9,{03.10^{23}})\) phân tử H2.

c) Đáp số : 4,515.1023 phân tử H2SO4

                 1,505.1023 phân tử Al2(SO4)3

                 4,515.1023 phân tử H2

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 14 phiếu
 • Bài 16.7 trang 22 SBT hóa học 8

  Giải bài 16.7 trang 22 sách bài tập hóa học 8. Hãy chọn hệ số và công thức hoá học thích hợp đặt vào chỗ có dấu hỏi trong các sơ đồ phản ứng sau để viết thành phương trình hoá học : a) ?Al(OH)3 ...

 • Bài 16.6 trang 22 SBT hóa học 8

  Giải bài 16.6 trang 22 sách bài tập hóa học 8. Biết rằng chất natri hiđroxit NaOH tác dụng với axit sunfuric H2SO4 tạo ra chất natri sunfat Na2SO4 và nước...

 • Bài 16.5 trang 22 SBT hóa học 8

  Giải bài 16.5 trang 22 sách bài tập hóa học 8. Yêu cầu như bài 16.4, theo sơ đồ của phản ứng sau : BaCl2 + AgNO3 —> AgCl + Ba(NO3)2

 • Bài 16.4 trang 22 SBT hóa học 8

  Giải bài 16.4 trang 22 sách bài tập hóa học 8. Cho sơ đồ của phản ứng sau :Al + CuO -------> Al2O3 + Cu...

 • Bài 16.3 trang 22 SBT hóa học 8

  Giải bài 16.3 trang 22 sách bài tập hóa học 8. Yêu cầu làm như bài tập 16.2, theo sơ đồ của các phản ứng sau : a) KClO3 -----> KCl + O2 ;...

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.