Bài 16.4 trang 22 SBT hóa học 8


Đề bài

Cho sơ đồ của phản ứng sau :

Al + CuO -------> Al2O3 + Cu

a) Lập phương trình hoá học của phản ứng.

b) Cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của bốn cặp chất trong phản ứng,  tuỳ chọn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về Phương trình hóa học Tại đây

Lời giải chi tiết

a) 2Al + 3CuO -> Al2O3 + 3Cu

b) Cứ 2 nguyên tử Al tác dụng với 3 phân tử CuO ;

Cứ 2 nguyên tử Al phản ứng tạo ra 1 phân tử Al­2O3 ;

Cứ 3 phân tử CuO phản ứng tạo ra 1 phân tử Al­2O3;

Cứ 1 phân tử Al­2O3 được tạo ra cùng với 3 nguyên tử Cu.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 16: Phương trình hóa học

 • Bài 16.5 trang 22 SBT hóa học 8

  Giải bài 16.5 trang 22 sách bài tập hóa học 8. Yêu cầu như bài 16.4, theo sơ đồ của phản ứng sau : BaCl2 + AgNO3 —> AgCl + Ba(NO3)2

 • Bài 16.6 trang 22 SBT hóa học 8

  Giải bài 16.6 trang 22 sách bài tập hóa học 8. Biết rằng chất natri hiđroxit NaOH tác dụng với axit sunfuric H2SO4 tạo ra chất natri sunfat Na2SO4 và nước...

 • Bài 16.7 trang 22 SBT hóa học 8

  Giải bài 16.7 trang 22 sách bài tập hóa học 8. Hãy chọn hệ số và công thức hoá học thích hợp đặt vào chỗ có dấu hỏi trong các sơ đồ phản ứng sau để viết thành phương trình hoá học : a) ?Al(OH)3 ...

 • Bài 16.8* trang 22 SBT hóa học 8

  Giải bài 16.8* trang 22 sách bài tập hóa học 8. Biết rằng, kim loại nhôm tác dụng với axit sunfuric H2SO4 tạo ra chất nhôm sunfat Al2(SO4)3 và khí hiđro...

 • Bài 16.3 trang 22 SBT hóa học 8

  Giải bài 16.3 trang 22 sách bài tập hóa học 8. Yêu cầu làm như bài tập 16.2, theo sơ đồ của các phản ứng sau : a) KClO3 -----> KCl + O2 ;...

 • Bài 16.2 trang 22 SBT hóa học 8

  Giải bài 16.2 trang 22 sách bài tập hóa học 8. Cho sơ đồ của các phản ứng sau : a) Cr + O2 - - - > Cr2O3...

 • Bài 16.1 trang 21 SBT hóa học 8

  Giải bài 16.1 trang 21 sách bài tập hóa học 8. Chép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đủ các từ và cụm từ thích hợp chọn trong khung : "Phản ứng hóa học được biểu diễn bằng ...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài