Đề kiểm tra 15 phút phần 1 lịch sử 7 - Đề số 9 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra 15 phút phần 1 lịch sử 7 - Đề số 9 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

Câu 1 (4,0 điểm). Nội dung của phong trào văn hóa Phục hưng là gì?

Câu 2 (3,0 điểm). Ý nghĩa của phong trào Văn hóa Phục hưng?

Câu 3 (3,0 điểm). Trong phong trào Văn hóa Phục hưng, các công trình khoa học của họ thể hiện đậm nét tư tưởng mới là chủ nghĩa nhăn văn. Theo em, chủ nghĩa nhân văn chú trọng điều gì nhất?

Lời giải chi tiết

Câu 1.

Nội dung của phong trào Văn hoá Phục hưng:

+ Phê phán xã hội phong kiến và Giáo hội.

+ Đề cao giá trị con người.

+ Đề cao khoa học tự nhiên.

+ Xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ.

Câu 2.

Ý nghĩa của phong trào Văn hóa Phục hưng:

Phong trào Văn hoá Phục hưng không chỉ có vai trò tích cực là phát động quần chúng đấu tranh chống lại xã hội phong kiến mà còn là "Cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại", mở đường cho sự phát triển cao hơn của văn hoá châu Âu và văn hoá nhân loại.

Câu 3.

Các công trình khoa học của các nhà phục hưng thể hiện đậm nét tư tưởng chủ nghĩa nhân văn: cổ vũ quyền tự do cá nhân, quyền được hưởng thụ cuộc sống và say mê tri thức của con người. Đó là biểu hiện mãnh liệt nhất của chủ nghĩa nhân văn thời Văn hoá Phục hưng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.