Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

Bình chọn:
4.4 trên 176 phiếu
Nhà Trần đã làm những gì để phục hồi và phát triển kinh tế Nhà Trần đã làm những gì để phục hồi và phát triển kinh tế

Chính nhờ những chính sách đó làm cho nông nghiệp được nhanh chóng phục hồi và phát triển, là cơ sở thúc đẩy sự phát triển của thủ công nghiệp và thương nghiệp.

Xem chi tiết

Hãy nêu những chủ trương và biện pháp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng Hãy nêu những chủ trương và biện pháp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng

- Tác dụng của những chính sách trên là xây dựng được lực lượng quân đội hùng mạnh, có kỉ luật nghiêm minh. Là cơ sở để bảo vệ đất nước, chiến thắng giặc ngoại xâm.

Xem chi tiết

Em hãy trình bày những nét chính về pháp luật thời Trần. Em hãy trình bày những nét chính về pháp luật thời Trần.

Trình bày những nét chính về pháp luật thời Trần.

Xem chi tiết

Các đơn vị hành chính từ cấp lộ đến cấp xã ở thời Trần Các đơn vị hành chính từ cấp lộ đến cấp xã ở thời Trần

- Dưới thời Lý, cả nước chia thành 24 lộ, phủ, giao cho con, cháu nhà vua hoặc các đại thần cai quản.

Xem chi tiết

Em hãy mô tả bộ máy quan lại thời Trần. Em hãy mô tả bộ máy quan lại thời Trần.

bộ máy nhà nước thời Trần cũng giống như thời Lý, được phân làm ba cấp, quyền hành tập trung trong tay vua (chế độ phong kiến tập quyền)

Xem chi tiết

Em hãy vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Trần Em hãy vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Trần

Về tổ chức bộ máy quan lại thời Trần,

Xem chi tiết

Nhà Trần được thành lập trong hoàn cảnh nào? Nhà Trần được thành lập trong hoàn cảnh nào?

- Tháng 12 năm Ất Dậu (đầu năm 1226), Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh. Nhà Trần được thành lập.

Xem chi tiết

Em có nhận xét gì về quân đội thời Trần? Em có nhận xét gì về quân đội thời Trần?

Em có nhận xét gì về quân đội thời Trần?

Xem chi tiết

Em có nhận xét gì về tình hình thủ công nghiệp và thương nghiệp Em có nhận xét gì về tình hình thủ công nghiệp và thương nghiệp

Em có nhận xét gì về tình hình thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Trần ở thế kỉ XIII?

Xem chi tiết

Em có nhận xét gì về chủ trương phát triển nông nghiệp của nhà Trần? Em có nhận xét gì về chủ trương phát triển nông nghiệp của nhà Trần?

Em có nhận xét gì về chủ trương phát triển nông nghiệp của nhà Trần?

Xem chi tiếtHỏi bài