Bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI - XVIII)

Bình chọn:
4.2 trên 221 phiếu
Tóm tắt mục 1. Triều đình nhà Lê

Tóm tắt mục 1. Triều đình nhà Lê.Từ đầu thế kỉ XVI, nhà Lê bắt đầu suy thoái

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Phong trào khởi nghĩa của nông dân ở đầu thế kỉ XVI

Tóm tắt mục 2. Phong trào khởi nghĩa của nông dân ở đầu thế kỉ XVI

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Chiến tranh Nam - Bắc triều

Tóm tắt mục 1. Chiến tranh Nam - Bắc triều. Triều đình nhà Lê càng suy yếu thì sự tranh chấp giữa các phe phái phong kiến

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Chiến tranh Trịnh - Nguyễn và sự chia cắt Đàng Trong - Đàng Ngoài

Tóm tắt mục 2. Chiến tranh Trịnh - Nguyễn và sự chia cắt Đàng Trong - Đàng Ngoài

Xem chi tiết

Em có nhận xét gì về tình hình chính trị, xã hội nước ta ở các thế kỉ XVI - XVII

Các cuộc chiến tranh phong kiến kéo dài, đất nước bị chia cắt để rút ra nhận xét.

Xem lời giải

Nêu hậu quả của chiến tranh Nam - Bắc triều và sự chia cắt Đàng Trong - Đàng Ngoài

Cần nhìn nhận hậu quả đối với nền kinh tế (nòng, thủ công, thương nghiệp)

Xem lời giải

Cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn đã dẫn đến hậu quả như thế nào ?

+ Ở Đàng Trong, con cháu họ Nguyễn cũng truyền nối nhau cầm quyền, nhân dân gọi là "chúa Nguyễn".

Xem lời giải

Chiến tranh Nam - Bắc triều đã gây tai hoạ gì cho nhân dân ta

Trong trận đánh năm 1570, nhân dân Thanh Hoá già trẻ bồng bế nhau chạy tan tác, kêu khóc đầy đường, chết đói rất nhiều.

Xem lời giải

Nguyên nhân hình thành Nam - Bắc triều.

Năm 1533, một võ quan triều Lê là Nguyễn Kim chạy vào Thanh Hoá, lập một người thuộc dòng dõi nhà Lê lên làm vua, lấy danh nghĩa "phù Lê diệt Mạc",

Xem lời giải

Nguyên nhân dẫn đến phong trào nông dân khởi nghĩa ở đầu thế kỉ XVI.

Từ đầu thế kỉ XVI nhà nước Lê sơ bước vào thời kì suy yếu

Xem lời giải

Em hãy kể tên các cuộc khởi nghĩa nông dân đầu thế kỉ XVI.

Từ năm 1511, các cuộc khởi nghĩa nổ ra ở nhiều nơi trong nước : khởi nghĩa Trần Tuân (cuối năm 1511) ở Sơn Tây (Hà Nội).

Xem lời giải

Em có nhận xét gì về triều đình nhà Lê ở đầu thế kỉ XVI?

Em có nhận xét gì về triều đình nhà Lê ở đầu thế kỉ XVI?

Xem lời giải

Hãy nêu ý nghĩa của phong trào nông dân đầu thế kỉ XVI.

Hãy nêu ý nghĩa của phong trào nông dân đầu thế kỉ XVI.

Xem lời giải

Chỉ trên lược đồ những vùng hoạt động của phong trào nông dân thời

Chỉ trên lược đồ những vùng hoạt động của phong trào nông dân thời bấy giờ.

Xem lời giải

Sự hình thành thế lực họ Nguyễn ở Đàng Trong như thế nào?

Sự hình thành thế lực họ Nguyễn ở Đàng Trong như thế nào?

Xem lời giải