Bài 28. Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX

Bình chọn:
3.9 trên 97 phiếu
Em có nhận xét gì về đề tài của tranh dân gian? Em có nhận xét gì về đề tài của tranh dân gian?

Em có nhận xét gì về đề tài của tranh dân gian?

Xem chi tiết

Ở quê em có những điệu hát dân gian nào? Ở quê em có những điệu hát dân gian nào?

Ở quê em có những điệu hát dân gian

Xem chi tiết

Em hãy trích dẫn vài câu hay một đoạn thơ của vài tác giả cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX. Em hãy trích dẫn vài câu hay một đoạn thơ của vài tác giả cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX.

trích dẫn vài câu hay một đoạn thơ của vài tác giả cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX.

Xem chi tiết

Những thành tựu khoa học - kĩ thuật của nước ta Những thành tựu khoa học - kĩ thuật của nước ta

rút ra nhận xét những thành tựu đó chứng tỏ trí tuệ thông minh, tài năng sáng tạo của người thợ thủ công nước ta bấy giờ.

Xem chi tiết

Về một số thành tựu văn học, nghệ thuật, khoa học, kĩ thuật ở nước ta Về một số thành tựu văn học, nghệ thuật, khoa học, kĩ thuật ở nước ta

Về một số thành tựu văn học, nghệ thuật, khoa học, kĩ thuật ở nước ta cuối thế kỉ XVIII — nửa đầu thế kỉ XIX

Xem chi tiết

Nghệ thuật nước ta ở cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX Nghệ thuật nước ta ở cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX

Nghệ thuật nước ta ở cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX có những nét gì đặc sắc so với các thế kỉ trước

Xem chi tiết

Sự phát triển rực rỡ của văn hoá Nôm cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX Sự phát triển rực rỡ của văn hoá Nôm cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX

Văn hóa dân tộc phát triển đến đỉnh cao với nhiều tác phẩm, tác giả nổi tiếng, chứng tỏ cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX văn học chữ Nôm hơn hẳn văn học chữ Hán về số lượng và chất lượng.

Xem chi tiếtHỏi bài