Bài 28. Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX

Bình chọn:
3.9 trên 107 phiếu
Tóm tắt mục 1. Văn học cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX

Tóm tắt mục 1. Văn học cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX. Đến cuối thế kỉ XVIII, nền văn học dân gian ở nước ta càng phát triển rực rỡ

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Nghệ thuật cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX

Tóm tắt mục 2. Nghệ thuật cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Giáo dục, thi cử ở nước ta cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX

Tóm tắt mục 1. Giáo dục, thi cử ở nước ta cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Sử học, địa lí, y học nước ta cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX

Tóm tắt mục 2. Sử học, địa lí, y học nước ta cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Những thành tựu về kĩ thuật

Tóm tắt mục 3. Những thành tựu về kĩ thuật ở nước ta cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX

Xem chi tiết

Em có nhận xét gì về đề tài của tranh dân gian?

Em có nhận xét gì về đề tài của tranh dân gian?

Xem lời giải

Ở quê em có những điệu hát dân gian nào?

Ở quê em có những điệu hát dân gian

Xem lời giải

Em hãy trích dẫn vài câu hay một đoạn thơ của vài tác giả cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX.

trích dẫn vài câu hay một đoạn thơ của vài tác giả cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX.

Xem lời giải

Những thành tựu khoa học - kĩ thuật của nước ta

rút ra nhận xét những thành tựu đó chứng tỏ trí tuệ thông minh, tài năng sáng tạo của người thợ thủ công nước ta bấy giờ.

Xem lời giải

Về một số thành tựu văn học, nghệ thuật, khoa học, kĩ thuật ở nước ta

Về một số thành tựu văn học, nghệ thuật, khoa học, kĩ thuật ở nước ta cuối thế kỉ XVIII — nửa đầu thế kỉ XIX

Xem lời giải

Nghệ thuật nước ta ở cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX

Nghệ thuật nước ta ở cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX có những nét gì đặc sắc so với các thế kỉ trước

Xem lời giải

Sự phát triển rực rỡ của văn hoá Nôm cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX

Văn hóa dân tộc phát triển đến đỉnh cao với nhiều tác phẩm, tác giả nổi tiếng, chứng tỏ cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX văn học chữ Nôm hơn hẳn văn học chữ Hán về số lượng và chất lượng.

Xem lời giải