Bài 18. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh (đầu thế kỉ XV)

Bình chọn:
4.1 trên 163 phiếu
Tóm tắt mục 1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ

Tóm tắt mục 1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Chính sách cai trị của nhà Minh

Tóm tắt mục 2. Chính sách cai trị của nhà Minh

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Những cuộc khởi nghĩa của quý tộc nhà Trần

Tóm tắt mục 3. Những cuộc khởi nghĩa của quý tộc nhà Trần

Xem chi tiết

Trình bày nguyên nhân bùng nổ, đặc điểm và nguyên nhân thất bại của các cuộc khởi nghĩa

- Về nguyên nhân bùng nổ các cuộc khởi nghĩa, cần liên hệ với chính sách cai trị tàn bạo của nhà Minh và hậu quả của những chính sách đó đưa đến sự bất mãn,

Xem lời giải

Sự khác nhau trong đường lối kháng chiến của nhà Trần và nhà Hồ

Nhà Trần tiến hành kháng chiến theo đường lối dựa vào nhân dân để đánh giặc, đoàn kết

Xem lời giải

Tại sao cuộc kháng chiến của nhà Hồ bị thất bại nhanh chóng?

Tại sao cuộc kháng chiến của nhà Hồ bị thất bại nhanh chóng?

Xem lời giải

Có phải quân Minh kéo vào xâm lược nước ta là do nhà Hồ cướp ngôi

Có phải quân Minh kéo vào xâm lược nước ta là do nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần không? Vì sao?

Xem lời giải

Hãy tường thuật lại diễn biến cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi.

Hãy tường thuật lại diễn biến cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi.

Xem lời giải

Hãy nhận xét về chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta.

Hãy nhận xét về chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta.

Xem lời giải

Đường lối của nhà Trần trong kháng chiến chống quân xâm lược

Đường lối của nhà Trần trong kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên và của nhà Hồ trong kháng chiến chống quân Minh có gì khác nhau?

Xem lời giải

Em hãy trình bày vắn tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng.

Em hãy trình bày vắn tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng.

Xem lời giải