Bình chọn:
4 trên 125 phiếu
Trình bày nguyên nhân bùng nổ, đặc điểm và nguyên nhân thất bại của các cuộc khởi nghĩa Trình bày nguyên nhân bùng nổ, đặc điểm và nguyên nhân thất bại của các cuộc khởi nghĩa

- Về nguyên nhân bùng nổ các cuộc khởi nghĩa, cần liên hệ với chính sách cai trị tàn bạo của nhà Minh và hậu quả của những chính sách đó đưa đến sự bất mãn,

Xem chi tiết
Tại sao cuộc kháng chiến của nhà Hồ bị thất bại nhanh chóng? Tại sao cuộc kháng chiến của nhà Hồ bị thất bại nhanh chóng?

Tại sao cuộc kháng chiến của nhà Hồ bị thất bại nhanh chóng?

Xem chi tiết
Có phải quân Minh kéo vào xâm lược nước ta là do nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần không? Vì sao? Có phải quân Minh kéo vào xâm lược nước ta là do nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần không? Vì sao?

Có phải quân Minh kéo vào xâm lược nước ta là do nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần không? Vì sao?

Xem chi tiết
Hãy tường thuật lại diễn biến cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi. Hãy tường thuật lại diễn biến cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi.

Hãy tường thuật lại diễn biến cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi.

Xem chi tiết
Hãy nhận xét về chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta. Hãy nhận xét về chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta.

Hãy nhận xét về chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta.

Xem chi tiết
Đường lối của nhà Trần trong kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên và của nhà Hồ trong kháng chiến chống quân Minh có gì khác nhau? Đường lối của nhà Trần trong kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên và của nhà Hồ trong kháng chiến chống quân Minh có gì khác nhau?

Đường lối của nhà Trần trong kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên và của nhà Hồ trong kháng chiến chống quân Minh có gì khác nhau?

Xem chi tiết
Em hãy trình bày vắn tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng. Em hãy trình bày vắn tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng.

Em hãy trình bày vắn tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng.

Xem chi tiết
Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay