Bài 18. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh (đầu thế kỉ XV)

Bình chọn:
4.1 trên 147 phiếu
Trình bày nguyên nhân bùng nổ, đặc điểm và nguyên nhân thất bại của các cuộc khởi nghĩa Trình bày nguyên nhân bùng nổ, đặc điểm và nguyên nhân thất bại của các cuộc khởi nghĩa

- Về nguyên nhân bùng nổ các cuộc khởi nghĩa, cần liên hệ với chính sách cai trị tàn bạo của nhà Minh và hậu quả của những chính sách đó đưa đến sự bất mãn,

Xem chi tiết

Sự khác nhau trong đường lối kháng chiến của nhà Trần và nhà Hồ Sự khác nhau trong đường lối kháng chiến của nhà Trần và nhà Hồ

Nhà Trần tiến hành kháng chiến theo đường lối dựa vào nhân dân để đánh giặc, đoàn kết

Xem chi tiết

Tại sao cuộc kháng chiến của nhà Hồ bị thất bại nhanh chóng? Tại sao cuộc kháng chiến của nhà Hồ bị thất bại nhanh chóng?

Tại sao cuộc kháng chiến của nhà Hồ bị thất bại nhanh chóng?

Xem chi tiết

Có phải quân Minh kéo vào xâm lược nước ta là do nhà Hồ cướp ngôi Có phải quân Minh kéo vào xâm lược nước ta là do nhà Hồ cướp ngôi

Có phải quân Minh kéo vào xâm lược nước ta là do nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần không? Vì sao?

Xem chi tiết

Hãy tường thuật lại diễn biến cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi. Hãy tường thuật lại diễn biến cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi.

Hãy tường thuật lại diễn biến cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi.

Xem chi tiết

Hãy nhận xét về chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta. Hãy nhận xét về chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta.

Hãy nhận xét về chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta.

Xem chi tiết

Đường lối của nhà Trần trong kháng chiến chống quân xâm lược Đường lối của nhà Trần trong kháng chiến chống quân xâm lược

Đường lối của nhà Trần trong kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên và của nhà Hồ trong kháng chiến chống quân Minh có gì khác nhau?

Xem chi tiết

Em hãy trình bày vắn tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng. Em hãy trình bày vắn tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng.

Em hãy trình bày vắn tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng.

Xem chi tiếtHỏi bài