Bài 12. Đời sống kinh tế, văn hoá

Bình chọn:
4.2 trên 291 phiếu
Tóm tắt mục 1. Sự chuyển biến của nền nông nghiệp thời Lý

Tóm tắt mục 1. Sự chuyển biến của nền nông nghiệp thời Lý

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Lý

Tóm tắt mục 2. Thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Lý

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Những thay đổi về mặt xã hội thời Lý

Tóm tắt mục 1. Những thay đổi về mặt xã hội thời Lý. Thời Lý, vua quan là bộ phận chính trong giai cấp thống trị.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Giáo dục và văn hoá thời Lý

Tóm tắt mục 2. Giáo dục và văn hoá thời Lý. Năm 1070, Văn Miếu được xây dựng ở Thăng Long để thờ Khổng Tử.

Xem chi tiết

Em có nhận xét gì về nghệ thuật thời Lý ?

- Nghệ thuật kiến trúc : quy mô tương đối lớn, kiến trúc độc đáo, sáng tạo, mang màu sắc Phật giáo.

Xem lời giải

Giáo dục, văn hoá thời Lý phát triển ra sao ?

- Năm 1070, Văn Miếu được xây dựng ở Thăng Long. Năm 1075, mở khoa thi đầu tiên để tuyển chọn quan lại.

Xem lời giải

Xã hội thời Lý có những thay đổi như thế nào so với thời Đinh - Tiền Lê

sự biến đổi của các tầng lớp, giai cấp trong xã hội thời Lý.

Xem lời giải

Các tầng lớp cư dân và đời sống của họ trong xã hội thời Lý

- Vua quan là bộ phận chính trong giai cấp thống trị, một số quan lại, hoàng tử, công chúa được phong đất và một số dân thường có nhiều ruộng trở thành địa chủ.

Xem lời giải

Nêu mối quan hệ giữa nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp

Mối quan hộ giữa nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp.

Xem lời giải

Sự phát triển thủ công nghiệp và thương nghiệp nước ta thời Lý.

đất nước độc lập, thống nhất, chính quyền vững mạnh, nhà nước thực hiện nhiều chính sách tích cực,

Xem lời giải

Nhà Lý đã làm gì để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp?

chia ruộng đất công cho nông dân cày cấy và nộp thuế; vua tự cày tịch điền và tế thần Nông ; chú trọng khai khẩn đất hoang, đào kênh mương, làm thuỷ lợi

Xem lời giải

Bước phát triển mới của thủ công nghiệp thời Lý là gì ?

+ Thủ công nghiệp nhân dân (dân gian) tiếp tục phát triển, với nhiều ngành nghề, sản phẩm phong phú, tinh xảo.

Xem lời giải

Vì sao nền nông nghiệp thời Lý phát triển ?

vua tự cày tịch điền và tế thần Nông ; chú trọng khai khẩn đất hoang, đào kênh mương,

Xem lời giải

Việc cày ruộng tịch điền của nhà vua thời Lý có ý nghĩa như thế nào

Việc cày ruộng tịch điền của nhà vua thời Lý có ý nghĩa như thế nào ?

Xem lời giải

Qua việc làm trên của vua Lý, em nghĩ gì về hàng tơ lụa của Đại Việt thời đó?

Qua việc làm trên của vua Lý, em nghĩ gì về hàng tơ lụa của Đại Việt thời đó? Vì sao nhà Lý lại không dùng gấm vóc của nhà Tống?

Xem lời giải

Việc thuyền buôn nhiều nước vào trao đổi với Đại Việt đã phản ánh

Việc thuyền buôn nhiều nước vào trao đổi với Đại Việt đã phản ánh tình hình thương nghiệp nước ta hồi đó như thế nào?

Xem lời giải

Em hãy nêu vị trí của đạo Phật ở thời Lý.

Em hãy nêu vị trí của đạo Phật ở thời Lý.

Xem lời giải