Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII)

Bình chọn:
4.3 trên 380 phiếu
Trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến trong những tháng đầu năm 1285 Trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến trong những tháng đầu năm 1285

- Đầu năm 1285, vua Trần mời các vị bô lão họp hội nghị Diên Hồng ở Thăng Long để bàn kế đánh giặc.

Xem chi tiết

Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên. Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên.

Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của đế chế Mông - Nguyên, bảo vệ được độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia dân tộc.

Xem chi tiết

Hãy trình bày những nguyên nhân thắng lợi Hãy trình bày những nguyên nhân thắng lợi

- Tất cả các tầng lớp nhân dân, các thành phần dân tộc đều tham gia đánh giặc, bảo vô quê hương, đất nước, tạo thành khối đại đoàn kết toàn dân, trong đó các quý tộc, vương hầu là hạt nhân.

Xem chi tiết

Cách đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ ba Cách đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ ba

Có giống với chủ trương kế sách của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai

Xem chi tiết

Tắt diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân Nguyên. Tắt diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân Nguyên.

Đứng trước nguy cơ bị xâm lược, nhà Trần khẩn trương chuẩn bị kháng chiến, tăng cường quân số ở những nơi hiểm yếu, nhất là vùng biên giới và vùng biển.

Xem chi tiết

Hãy nêu một số dẫn chứng về việc nhà Nguyên chuẩn bị xâm lược Đại Việt Hãy nêu một số dẫn chứng về việc nhà Nguyên chuẩn bị xâm lược Đại Việt

Hai lần xâm lược Đại Việt đều bị thất bại, vua Nguyên càng tức giận nên quyết tâm đánh Đại Việt lần thứ ba để trả thù.

Xem chi tiết

Hãy cho biết cách đánh quân Nguyên của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai. Hãy cho biết cách đánh quân Nguyên của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai.

khi quân Nguyên hùng mạnh mới tấn công xâm lược nước ta, thì nhà Trần đã thực hiện các chủ trương kế sách gì và khi thời cơ đến,

Xem chi tiết

Việc nhà Trần chuẩn bị chống quân xâm lược đã có tác dụng như thế nào Việc nhà Trần chuẩn bị chống quân xâm lược đã có tác dụng như thế nào

Trước mỗi lần kháng chiến và phân tích tác dụng của từng lĩnh vực được chuẩn bị chu đáo với tăng cường tiềm lực cho nhân dân kháng chiến

Xem chi tiết

Hốt Tất Liệt chủ trương xâm lược Cham-pa và Đại Việt nhằm mục đích gì ? Hốt Tất Liệt chủ trương xâm lược Cham-pa và Đại Việt nhằm mục đích gì ?

Năm 1279, nước Nam Tống bị tiêu diệt, Trung Quốc hoàn toàn bị Mông cổ thống trị. Vua Nguyên là Hốt Tất Liệt ráo riết thực hiện âm mưu xâm lược Cham-pa và Dại Việt

Xem chi tiết

Em hãy nêu những sự kiện cụ thể biểu hiện tinh thần quyết tâm chống giặc của quân dân ta Em hãy nêu những sự kiện cụ thể biểu hiện tinh thần quyết tâm chống giặc của quân dân ta

Thái sư Trần Thủ Độ khảng khái trả lời vua Trần "Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo".

Xem chi tiết

Em hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ. Em hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ.

- Tháng 1 — 1258, ba vạn quân Mông cổ do Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy, tiến vào xâm lược Đại Việt.

Xem chi tiết

Quân Mông Cổ xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì? Quân Mông Cổ xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì?

Quân Mông Cổ xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì?

Xem chi tiết

Vì sao quân Mông Cổ mạnh mà vẫn bị quân ta đánh bại? Vì sao quân Mông Cổ mạnh mà vẫn bị quân ta đánh bại?

Vì sao quân Mông Cổ mạnh mà vẫn bị quân ta đánh bại?

Xem chi tiết

Sự kiện nào thể hiện ý chí quyết tâm của quân dân thời Trần? Sự kiện nào thể hiện ý chí quyết tâm của quân dân thời Trần?

Sự kiện nào thể hiện ý chí quyết tâm của quân dân thời Trần?

Xem chi tiết

Hội nghị Diên Hồng có tác dụng như thế nào Hội nghị Diên Hồng có tác dụng như thế nào

Theo em, Hội nghị Diên Hồng có tác dụng như thế nào đến việc chuẩn bị cho cuộc kháng chiến?

Xem chi tiết

Em hãy sử dụng lược đồ để trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến trong những tháng đầu năm 1285. Em hãy sử dụng lược đồ để trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến trong những tháng đầu năm 1285.

Em hãy sử dụng lược đồ để trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến trong những tháng đầu năm 1285.

Xem chi tiết

Tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân Nguyên. Tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân Nguyên.

Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân Nguyên.

Xem chi tiết

Nhận xét kết quả của cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai? Nhận xét kết quả của cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai?

Em có nhận xét gì về kết quả của cuộc kháng chiến?

Xem chi tiết

Em hãy tường thuật diễn biến trận Vân Đồn. Em hãy tường thuật diễn biến trận Vân Đồn.

Em hãy tường thuật diễn biến trận Vân Đồn.

Xem chi tiết

Sau trận Vân Đồn, tình thế của quân Nguyên như thế nào? Sau trận Vân Đồn, tình thế của quân Nguyên như thế nào?

Sau trận Vân Đồn, tình thế của quân Nguyên như thế nào?

Xem chi tiết

Xem thêm


Hỏi bài