Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII)

Bình chọn:
4.3 trên 458 phiếu
Tóm tắt mục 1. Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ

Tóm tắt mục 1. Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ. Đầu thế kỉ XIII, nhà nước phong kiến Mông Cổ được thành lập.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Nhà Trần chuẩn bị và tiến hành kháng chiến chống quân Mông Cổ

Tóm tắt mục 2. Nhà Trần chuẩn bị và tiến hành kháng chiến chống quân Mông Cổ

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Âm mưu xâm lược Cham-pa và Đại Việt của nhà Nguyên

Tóm tắt mục 1. Âm mưu xâm lược Cham-pa và Đại Việt của nhà Nguyên

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến chống quân Nguyên lần 2

Tóm tắt mục 2. Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến chống quân Nguyên lần 2

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Diễn biến và kết quả của cuộc kháng chiến

Tóm tắt mục 3. Diễn biến và kết quả của cuộc kháng chiến. Cuối tháng 1 -1285, 50 vạn quân Nguyên do Thoát Hoan tổng chỉ huy

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt (1287 - 1288)

Tóm tắt mục 1. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt (1287 - 1288)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Trận Vân Đồn tiêu diệt đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ

Tóm tắt mục 2. Trận Vân Đồn tiêu diệt đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Chiến thắng Bạch Đằng

Tóm tắt mục 3. Chiến thắng Bạch Đằng. Cuối tháng 1 -1288, Thoát Hoan chia quân làm ba đạo tiến vào chiếm đóng Thăng Long

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Nguyên nhân thắng lợi ba lần chống quân xâm lược Nguyên - Mông

Tóm tắt mục 1. Nguyên nhân thắng lợi ba lần chống quân xâm lược Nguyên - Mông

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Ý nghĩa lịch sử

Tóm tắt mục 2. Ý nghĩa lịch sử của ba lần chống quân xâm lược Mông - Nguyên

Xem chi tiết

Trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến trong những tháng đầu năm 1285

- Đầu năm 1285, vua Trần mời các vị bô lão họp hội nghị Diên Hồng ở Thăng Long để bàn kế đánh giặc.

Xem lời giải

Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên.

Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của đế chế Mông - Nguyên, bảo vệ được độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia dân tộc.

Xem lời giải

Hãy trình bày những nguyên nhân thắng lợi

Em hãy trình bày những nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên.

Xem lời giải

Cách đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ ba

Cách đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ ba có gì giống và khác so với lần thứ hai?

Xem lời giải

Tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân Nguyên.

Đứng trước nguy cơ bị xâm lược, nhà Trần khẩn trương chuẩn bị kháng chiến, tăng cường quân số ở những nơi hiểm yếu, nhất là vùng biên giới và vùng biển.

Xem lời giải

Hãy nêu một số dẫn chứng về việc nhà Nguyên chuẩn bị xâm lược Đại Việt

Hai lần xâm lược Đại Việt đều bị thất bại, vua Nguyên càng tức giận nên quyết tâm đánh Đại Việt lần thứ ba để trả thù.

Xem lời giải

Hãy cho biết cách đánh quân Nguyên của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai.

khi quân Nguyên hùng mạnh mới tấn công xâm lược nước ta, thì nhà Trần đã thực hiện các chủ trương kế sách gì và khi thời cơ đến,

Xem lời giải

Việc nhà Trần chuẩn bị chống quân xâm lược đã có tác dụng như thế nào

Trước mỗi lần kháng chiến và phân tích tác dụng của từng lĩnh vực được chuẩn bị chu đáo với tăng cường tiềm lực cho nhân dân kháng chiến

Xem lời giải

Hốt Tất Liệt chủ trương xâm lược Cham-pa và Đại Việt nhằm mục đích gì ?

Năm 1279, nước Nam Tống bị tiêu diệt, Trung Quốc hoàn toàn bị Mông cổ thống trị. Vua Nguyên là Hốt Tất Liệt ráo riết thực hiện âm mưu xâm lược Cham-pa và Dại Việt

Xem lời giải

Em hãy nêu những sự kiện cụ thể biểu hiện tinh thần quyết tâm chống giặc của quân dân ta

Thái sư Trần Thủ Độ khảng khái trả lời vua Trần "Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo".

Xem lời giải

Xem thêm