Bài 30. Tổng kết Lịch sử 7

Bình chọn:
4.8 trên 90 phiếu
Những sự kiện đáng ghi nhớ của lịch sử nước ta từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX Những sự kiện đáng ghi nhớ của lịch sử nước ta từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX

Lập bảng thống kê (theo mẫu dưới đây) những sự kiện đáng ghi nhớ của lịch sử nước ta từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX.

Xem chi tiết

Văn hóa Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX có những thành tựu gì? Văn hóa Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX có những thành tựu gì?

Văn hóa Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX có những thành tựu:

Xem chi tiết

Sự phát triển kinh tế ở nước ta từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX Sự phát triển kinh tế ở nước ta từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX

Hãy trình bày sự phát triển kinh tế ở nước ta từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX.

Xem chi tiết

Hãy nêu tên các vị anh hùng đã có công giương cao ngọn cờ đấu tranh Hãy nêu tên các vị anh hùng đã có công giương cao ngọn cờ đấu tranh

Hãy nêu tên các vị anh hùng đã có công giương cao ngọn cờ đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập cho Tổ quốc.

Xem chi tiết

Sự khác nhau giữa xã hội phong kiến phương Đông và xã hội phong kiến ở châu Âu. Sự khác nhau giữa xã hội phong kiến phương Đông và xã hội phong kiến ở châu Âu.

Sự khác nhau giữa xã hội phong kiến phương Đông và xã hội phong kiến ở châu Âu.

Xem chi tiết

Những nét lớn về tình hình xã hội, kinh tế, văn hóa thời phong kiến. Những nét lớn về tình hình xã hội, kinh tế, văn hóa thời phong kiến.

Những nét lớn về tình hình xã hội, kinh tế, văn hóa thời phong kiến.

Xem chi tiếtHỏi bài