Đề thi học kì 1 mới nhất có lời giải

Bình chọn:
4.3 trên 83 phiếu
Đề kiêm tra học kì lịch sử 7- Đề số 1

Đề kiểm tra học kì 1 sử 7 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra giữa kì 1 lịch sử 7 - Đề số 2

Đề kiểm tra học kì 1 sử 7 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 7 - Đề số 3

Đề kiểm tra học kì 1 sử 7 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 7- Đề số 4

Đề kiểm tra học kì 1 sử 7 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 7-Đề số 5

Đề kiểm tra học kì 1 sử 7 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 7- Đề số 6

Đề kiểm tra học kì 1 sử 7 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra học kì 1 Lịch sử 7- Đề số 7

Đề kiểm tra học kì 1 sử 7 - Đề số 7 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 7-Đề số 8

Đề kiểm tra học kì 1 sử 7 - Đề số 8 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 7- Đề số 9

Đề kiểm tra học kì 1 sử 7 - Đề số 9 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 7- Đề số 10

Đề kiểm tra học kì 1 sử 7 - Đề số 10 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn sử lớp 7 năm 2020 - 2021 trường THCS Đức Trí

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 7 năm 2020- 2021 trường THCS Đức Trí- Thành phố Hồ Chí Minh với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn sử lớp 7 năm 2020 - 2021 trường THCS Đoàn Kết

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 7 năm 2020- 2021 trường THCS Đoàn Kết - Thành phố Hồ Chí Minh với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất