Đề thi học kì 1 mới nhất có lời giải

Bình chọn:
4.4 trên 76 phiếu
Đề kiêm tra học kì lịch sử 7- Đề số 1 Đề kiêm tra học kì lịch sử 7- Đề số 1

Đề kiểm tra học kì 1 sử 7 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra giữa kì 1 lịch sử 7 - Đề số 2 Đề kiểm tra giữa kì 1 lịch sử 7 - Đề số 2

Đề kiểm tra học kì 1 sử 7 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 7 - Đề số 3 Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 7 - Đề số 3

Đề kiểm tra học kì 1 sử 7 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 7- Đề số 4 Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 7- Đề số 4

Đề kiểm tra học kì 1 sử 7 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 7-Đề số 5 Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 7-Đề số 5

Đề kiểm tra học kì 1 sử 7 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 7- Đề số 6 Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 7- Đề số 6

Đề kiểm tra học kì 1 sử 7 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra học kì 1 Lịch sử 7- Đề số 7 Đề kiểm tra học kì 1 Lịch sử 7- Đề số 7

Đề kiểm tra học kì 1 sử 7 - Đề số 7 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 7-Đề số 8 Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 7-Đề số 8

Đề kiểm tra học kì 1 sử 7 - Đề số 8 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 7- Đề số 9 Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 7- Đề số 9

Đề kiểm tra học kì 1 sử 7 - Đề số 9 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 7- Đề số 10 Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 7- Đề số 10

Đề kiểm tra học kì 1 sử 7 - Đề số 10 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề thi học kì 1 môn sử lớp 7 năm 2020 - 2021 trường THCS Đức Trí Đề thi học kì 1 môn sử lớp 7 năm 2020 - 2021 trường THCS Đức Trí

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 7 năm 2020- 2021 trường THCS Đức Trí- Thành phố Hồ Chí Minh với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem chi tiết
Đề thi học kì 1 môn sử lớp 7 năm 2020 - 2021 trường THCS Đoàn Kết Đề thi học kì 1 môn sử lớp 7 năm 2020 - 2021 trường THCS Đoàn Kết

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 7 năm 2020- 2021 trường THCS Đoàn Kết - Thành phố Hồ Chí Minh với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài