Đề thi học kì 1 môn sử lớp 7 năm 2020 - 2021 trường THCS Đức Trí


Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 7 năm 2020- 2021 trường THCS Đức Trí- Thành phố Hồ Chí Minh với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Đề bài

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỨC TRÍ

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1

NĂM HỌC 2020-2021

MÔN LỊCH SỬ-KHỐI 7

 

Ngày kiểm tra: 21 tháng 12 năm 2020

 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

                                                                                                                

Câu 1: (2,0 điểm)

Đọc đoạn tư liệu sau:

Năm 1038, mùa xuân, vua (Thái Tông) ngự ra Bố Hải Khấu (thị xã Thái Bình) cày ruộng tịch điền, sai hữu ti dọn cỏ đắp đàn. Vua thân tế thần Nông, tế xong tự cầm cày. Các quan tả hữu có người can rằng: “Đó là công việc của nông phu, bệ hạ cần gì làm thế”. Vua đáp: Trẫm không tự mình cày thì lấy gì làm xôi cúng, lấy gì cho thiên hạ noi theo”. (Tư liệu trích SGK Lịch sử 7 trang 44)

a/Việc cày ruộng tịch điền của nhà vua có ý nghĩa như thế nào? (1,0 điểm)

b/ Trình bày các biện pháp phát triển nông nghiệp của nhà Lý? (1,0 điểm)

Câu 2: (2,0 điểm)

a/ Kể tên các loại hình văn hóa dân gian phổ biến ở nước ta thời Lý? (1,0 điểm)

b Theo em, vì sao cần phải bảo tồn và phát huy các loại hình văn hóa dân gian? (1,0 điểm)

Câu 3: (2,0 điểm)

a/ Trong xây dựng bộ máy nhà nước chính quyền, nhà nước thời Trần có những điểm nào mới so với thời Lý (1,0 điểm)

b/ Em có nhận xét gì về tổ chức chính quyền thời Trần? (1,0 điểm)

Câu 4: (2,0 điểm)

Em hãy trình bày nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống Mông-Nguyên?

Câu 5: (2,0 điểm)

a/ Từ các kiến thức đã học về các triều đại Lý- Trần, em hãy đánh giá vai trò của nhà nước đối với kinh tế - xã hội? (1,0 điểm)

b/ Dùng một sự kiện lịch sử đã học để sáng tỏ ý kiến đánh giá (1,0 điểm)

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: dựa vào sgk trang 44 để suy luận trả lời.

Cách giải:

a/ Việc cày ruộng tịch điền của nhà vua có ý nghĩa:

- Khuyến khích nông dân tích cực sản xuất, thúc đẩy nông nghiệp phát triển.

- Thể hiện quan hệ gần gũi, hoà đồng giữa vua và dân
b/ Các biện pháp phát triển nông nghiệp của nhà Lý.

-Khuyến khích việc khai khẩn đất hoang, tiến hành đào kênh mương, khai ngòi, đồng thời cho đắp đê phòng ngập lụt.

-Ban hành lệnh cấm giết hại trâu bò để bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp.

Câu 2

Phương pháp: Dựa vào sgk Lịch sử 7 trang 48, suy luận

Cách giải:

a/ Các loại hình văn hóa dân gian phổ biến ở nước ta thời Lý

Từ thời Lý, nhân dân thích ca hát, nhảy múa. Hát chèo, múa rối nước đều phát triển. Dàn nhạc có trống, đàn, sáo, nhị. Nhiều trò chơi dân gian như đá cầu, vật, đua thuyền rất được ham chuộng. Mùa xuân, khắp nơi đều mở hội.

b/ Cần phải bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian vì đây là những món ăn tinh thần, đậm chất dân tộc Việt Nam, việc bảo tồn và phát huy sẽ giúp chúng ta ghi nhớ về cội nguồn cũng như làm giàu đẹp thêm quê hương Việt Nam.

Câu 3

 Nhà Trần thực hiện chế độ Thái Thượng Hoàng
+ Các quan lại đại thần phần lớn do họ Trần nắm giữ
+ Đặt thêm các cơ quan, chức quan để trông coi sản xuất
+ Cả nước chia làm 12 lộ
Nhận xét: bộ máy nhà Trần hoàn chỉnh, chặt chẽ hơn nhà Lý. Điều này chứng tỏ nhà Trần quan tâm tới nhiều mặt của đất nước. Năng lực quản lý của nhà Trần được nâng cao

Câu 4

Phương pháp: dựa vào sgk trang 66, 67 để trả lời.

Cách giải:

- Toàn dân tích cực tham gia kháng chiến.

- Công cuộc chuẩn bị kháng chiến chu đáo, toàn diện về mọi mặt của nhà Trần.

- Có sự lãnh đạo tài tình của nhà quân sự thiên tài: Trần Hưng Đạo, vua nhà Trần, chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo.

- Tinh thần hi sinh, quyết chiến, quyết thắng của toàn dân mà nòng cốt là quân đội nhà Trần.

Câu 5

Phương pháp: suy luận

Cách giải:

Nhà nước có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Dẫn chứng: Ở dưới thời Lý để phát triển nông nghiệp nghiệp nhà nước đã đề ra các biện pháp:

-Khuyến khích việc khai khẩn đất hoang, tiến hành đào kênh mương, khai ngòi, đồng thời cho đắp đê phòng ngập lụt.

-Ban hành lệnh cấm giết hại trâu bò để bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí