Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến

Bình chọn:
4.1 trên 407 phiếu
Tóm tắt mục 1. Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc

Tóm tắt mục 1. Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc. Ở phía bắc Trung Quốc có một vùng đồng bằng hết sức rộng lớn,

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Xã hội Trung Quốc thời Tần - Hán

Tóm tắt mục 2. Xã hội Trung Quốc thời Tần - Hán. Thời Tần, chế độ phong kiến ở Trung Quốc đã được hình thành

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường

Tóm tắt mục 3. Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 4. Trung Quốc thời Tống - Nguyên

Tóm tắt mục 4. Trung Quốc thời Tống - Nguyên. Sau thời Đường, Trung Quốc lại lâm vào tình trạng chia cắt trong hơn nửa thế kỉ.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 5. Trung Quốc thời Minh - Thanh

Tóm tắt mục 5. Trung Quốc thời Minh - Thanh. Nhà Nguyên tồn tại đến năm 1368 thì bị lật đổ.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 6. Văn hoá, khoa học - kĩ thuật Trung Quốc thời phong kiến

Tóm tắt mục 6. Văn hoá, khoa học - kĩ thuật Trung Quốc thời phong kiến

Xem chi tiết

Giai cấp địa chủ và nông dân tá điền đã được hình thành như thế nào

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số trang 10 SGK Lịch sử 7

Xem lời giải

Nêu các chính sách đối nội của các vua thời Tần - Hán

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 12 SGK Lịch sử 8

Xem lời giải

Em hãy nêu những chính sách đổi nội và đối ngoại của nhà Đường.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 12 SGK Lịch sử 8

Xem lời giải

Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường được biểu hiện ở những mặt nào ?

Giải bài tập 2 trang 12 SGK Lịch sử 7

Xem lời giải

Xã hội phong kiến ở Trung Quốc đã được hình thành như thế nào ?

Giải bài tập 1 trang 12 SGK Lịch sử 7

Xem lời giải

Sự suy yếu của xã hội phong kiến Trung Quốc cuối thời Minh - Thanh

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 13 SGK Lịch sử 7

Xem lời giải

Chính sách cai trị của nhà Tống và nhà Nguyên có những điểm gì khác nhau ?

Giải bài tập 1 trang 15 SGK Lịch sử 7

Xem lời giải

Những mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới thời Minh - Thanh

Giải bài tập 2 trang 15 SGK Lịch sử 7

Xem lời giải

Em hãy nêu những thành tựu lớn về văn hoá, khoa học - kĩ thuật

Giải bài tập 3 trang 15 SGK Lịch sử 7

Xem lời giải