Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến

Bình chọn:
4.1 trên 351 phiếu
Giai cấp địa chủ và nông dân tá điền đã được hình thành như thế nào Giai cấp địa chủ và nông dân tá điền đã được hình thành như thế nào

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số trang 10 SGK Lịch sử 7

Xem chi tiết

Nêu các chính sách đối nội của các vua thời Tần - Hán Nêu các chính sách đối nội của các vua thời Tần - Hán

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 12 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết

Em hãy nêu những chính sách đổi nội và đối ngoại của nhà Đường. Em hãy nêu những chính sách đổi nội và đối ngoại của nhà Đường.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 12 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết

Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường được biểu hiện ở những mặt nào ? Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường được biểu hiện ở những mặt nào ?

Giải bài tập 2 trang 12 SGK Lịch sử 7

Xem chi tiết

Xã hội phong kiến ở Trung Quốc đã được hình thành như thế nào ? Xã hội phong kiến ở Trung Quốc đã được hình thành như thế nào ?

Giải bài tập 1 trang 12 SGK Lịch sử 7

Xem chi tiết

Sự suy yếu của xã hội phong kiến Trung Quốc cuối thời Minh - Thanh Sự suy yếu của xã hội phong kiến Trung Quốc cuối thời Minh - Thanh

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 13 SGK Lịch sử 7

Xem chi tiết

Chính sách cai trị của nhà Tống và nhà Nguyên có những điểm gì khác nhau ? Chính sách cai trị của nhà Tống và nhà Nguyên có những điểm gì khác nhau ?

Giải bài tập 1 trang 15 SGK Lịch sử 7

Xem chi tiết

Những mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới thời Minh - Thanh Những mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới thời Minh - Thanh

Giải bài tập 2 trang 15 SGK Lịch sử 7

Xem chi tiết

Em hãy nêu những thành tựu lớn về văn hoá, khoa học - kĩ thuật Em hãy nêu những thành tựu lớn về văn hoá, khoa học - kĩ thuật

Giải bài tập 3 trang 15 SGK Lịch sử 7

Xem chi tiếtHỏi bài