Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

Bình chọn:
4.2 trên 409 phiếu
Tóm tắt mục 1. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa

Tóm tắt mục 1. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Những năm đầu hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn

Tóm tắt mục 2. Những năm đầu hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Giải phóng Nghệ An (năm 1424)

Tóm tắt mục 1. Giải phóng Nghệ An (năm 1424)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Giải phóng Tân Bình, Thuận Hoá (năm 1425)

Tóm tắt mục 2. Giải phóng Tân Bình, Thuận Hoá (năm 1425)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Lê Lợi tiến quân ra Bắc, mở rộng phạm vi hoạt động (cuối năm 1426)

Tóm tắt mục 3. Lê Lợi tiến quân ra Bắc, mở rộng phạm vi hoạt động (cuối năm 1426)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Trận Tốt Động - Chúc Động (cuối năm 1426)

Tóm tắt mục 1. Trận Tốt Động - Chúc Động (cuối năm 1426)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Trận Chi Lăng - Xương Giang (tháng 10 - 1427)

Tóm tắt mục 2. Trận Chi Lăng - Xương Giang (tháng 10 - 1427)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử

Tóm tắt mục 3. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Xem chi tiết

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử gì ?

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử gì ?

Xem lời giải

Hãy nêu những nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

+ Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, quyết tâm giành lại độc lập tự do cho đất nước.

Xem lời giải

Em hãy trình bày diễn biến trận Tốt Động - Chúc Động

Tháng 10-1426, khoảng 5 vạn viện binh giặc do Vương Thông chỉ huy kéo vào thành Đông Quan,

Xem lời giải

Hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Theo kế hoạch của tướng Nguyễn Chích, được Lê Lợi chấp thuận, ngày 12- 10 - 1424, nghĩa quân bất ngờ tấn công đồn Đa Căng (Thọ Xuân, Thanh Hoá), sau đó hạ thành Trà Lân.

Xem lời giải

Hãy trình bày tóm tắt các chiến thắng của nghĩa quân Lam Sơn

Theo kế hoạch của tướng Nguyễn Chích, được Lê Lợi chấp thuận, ngày 12- 10 - 1424, nghĩa quân bất ngờ tấn công đồn Đa Căng (Thọ Xuân, Thanh Hoá),

Xem lời giải

Lí do quân Minh phải chấp nhận đề nghị giảng hoà của Lê Lợi

Cần chú ý đến tinh thần chiến đấu của nghĩa quân, tài năng, uy tín của Lê Lợi

Xem lời giải

Nhận xét về tinh thần chiến đấu của nghĩa quân Lam Sơn

tinh thần chiến đấu dũng cảm, bất khuất, hi sinh vượt gian khổ của nghĩa quân.

Xem lời giải

Em hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trong giai đoạn 1418 - 1423.

Giữa năm 1418, quân Minh huy động một lực lượng bao vây chặt căn cứ Chí Linh, quyết bắt giết Lê Lợi.

Xem lời giải

Vì sao hào kiệt khắp nơi tìm về Lam Sơn theo Lê Lợi khởi nghĩa

Khởi nghĩa Lam Sơn

Xem lời giải

Tại sao Lê Lợi đề nghị tạm hòa với quân Minh?

Tại sao Lê Lợi đề nghị tạm hòa với quân Minh?

Xem lời giải

Em có nhận xét gì về kế hoạch của Nguyễn Chích?

Em có nhận xét gì về kế hoạch của Nguyễn Chích?

Xem lời giải

Em hãy nêu những dẫn chứng về sự ủng hộ của nhân dân

Em hãy nêu những dẫn chứng về sự ủng hộ của nhân dân trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn từ cuối năm 1424 đến cuối năm 1426.

Xem lời giải

Xem thêm