Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

Bình chọn:
4.1 trên 366 phiếu
Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử gì ? Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử gì ?

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử gì ?

Xem chi tiết
Hãy nêu những nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Hãy nêu những nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

+ Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, quyết tâm giành lại độc lập tự do cho đất nước.

Xem chi tiết
Em hãy trình bày diễn biến trận Tốt Động - Chúc Động Em hãy trình bày diễn biến trận Tốt Động - Chúc Động

Tháng 10-1426, khoảng 5 vạn viện binh giặc do Vương Thông chỉ huy kéo vào thành Đông Quan,

Xem chi tiết
Hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn Hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Theo kế hoạch của tướng Nguyễn Chích, được Lê Lợi chấp thuận, ngày 12- 10 - 1424, nghĩa quân bất ngờ tấn công đồn Đa Căng (Thọ Xuân, Thanh Hoá), sau đó hạ thành Trà Lân.

Xem chi tiết
Hãy trình bày tóm tắt các chiến thắng của nghĩa quân Lam Sơn Hãy trình bày tóm tắt các chiến thắng của nghĩa quân Lam Sơn

Theo kế hoạch của tướng Nguyễn Chích, được Lê Lợi chấp thuận, ngày 12- 10 - 1424, nghĩa quân bất ngờ tấn công đồn Đa Căng (Thọ Xuân, Thanh Hoá),

Xem chi tiết
Lí do quân Minh phải chấp nhận đề nghị giảng hoà của Lê Lợi Lí do quân Minh phải chấp nhận đề nghị giảng hoà của Lê Lợi

Cần chú ý đến tinh thần chiến đấu của nghĩa quân, tài năng, uy tín của Lê Lợi

Xem chi tiết
Nhận xét về tinh thần chiến đấu của nghĩa quân Lam Sơn Nhận xét về tinh thần chiến đấu của nghĩa quân Lam Sơn

tinh thần chiến đấu dũng cảm, bất khuất, hi sinh vượt gian khổ của nghĩa quân.

Xem chi tiết
Em hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trong giai đoạn 1418 - 1423. Em hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trong giai đoạn 1418 - 1423.

Giữa năm 1418, quân Minh huy động một lực lượng bao vây chặt căn cứ Chí Linh, quyết bắt giết Lê Lợi.

Xem chi tiết
Vì sao hào kiệt khắp nơi tìm về Lam Sơn theo Lê Lợi khởi nghĩa Vì sao hào kiệt khắp nơi tìm về Lam Sơn theo Lê Lợi khởi nghĩa

thấy được uy tín, sự hi sinh to lớn của Lê Lợi đã củng cố lòng tin của các tầng lớp nhân dân đối với ông.

Xem chi tiết
Tại sao Lê Lợi đề nghị tạm hòa với quân Minh? Tại sao Lê Lợi đề nghị tạm hòa với quân Minh?

Tại sao Lê Lợi đề nghị tạm hòa với quân Minh?

Xem chi tiết
Em có nhận xét gì về kế hoạch của Nguyễn Chích? Em có nhận xét gì về kế hoạch của Nguyễn Chích?

Em có nhận xét gì về kế hoạch của Nguyễn Chích?

Xem chi tiết
Em hãy nêu những dẫn chứng về sự ủng hộ của nhân dân Em hãy nêu những dẫn chứng về sự ủng hộ của nhân dân

Em hãy nêu những dẫn chứng về sự ủng hộ của nhân dân trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn từ cuối năm 1424 đến cuối năm 1426.

Xem chi tiết
Kế hoạch tiến quân ra Bắc của Lê Lợi. Nhận xét về kế hoạch đó. Kế hoạch tiến quân ra Bắc của Lê Lợi. Nhận xét về kế hoạch đó.

Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày kế hoạch tiến quân ra Bắc của Lê Lợi. Nhận xét về kế hoạch đó.

Xem chi tiết
Diễn biến trận Chi Lăng - Xương Giang. Diễn biến trận Chi Lăng - Xương Giang.

Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày diễn biến trận Chi Lăng - Xương Giang.

Xem chi tiết
Tóm tắt diễn biến khởi nghĩa Lam Sơn. Tóm tắt diễn biến khởi nghĩa Lam Sơn.

Dựa vào các lược đồ và bài học, em hãy trình bày tóm tắt diễn biến khởi nghĩa Lam Sơn.

Xem chi tiết


Gửi bài