Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 - 1527)

Bình chọn:
4.3 trên 397 phiếu
Em biết gì về vua Lê Thánh Tông? Em biết gì về vua Lê Thánh Tông?

Lê Thánh Tông không những là một vị vua anh minh, một tài năng xuất sắc trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị,

Xem chi tiết

Những cống hiến của Nguyễn Trãi đối với sự nghiệp của nước Đại Việt Những cống hiến của Nguyễn Trãi đối với sự nghiệp của nước Đại Việt

Nguyễn Trãi không những là một nhà chính trị, quân sự tài ba, một anh hùng dân tộc mà còn là một danh nhân văn hoá thế giới.

Xem chi tiết

Vì sao quốc gia Đại Việt lại đạt được thành tựu nói trên? Vì sao quốc gia Đại Việt lại đạt được thành tựu nói trên?

nêu lên được nhờ có những nỗ lực to lớn của nhân dân vượt qua những khó khăn sau chiến tranh, tích cực, cần cù lao động,

Xem chi tiết

Hãy nêu những thành tựu chủ yếu về văn hoá, giáo dục Hãy nêu những thành tựu chủ yếu về văn hoá, giáo dục

- Vua Lê Thái Tổ cho dựng lại Quốc tử giám ờ kinh đô Thăng Long. Ở các đạo, phủ đều có trường công, hằng năm mở khoa thi để tuyển chọn quan lại. Đa số dân đều có thể đi học, trừ kẻ phạm tội và làm nghề ca hát.

Xem chi tiết

Thời Lê sơ, xã hội có những giai cấp và tầng lớp nào? Thời Lê sơ, xã hội có những giai cấp và tầng lớp nào?

- Giai cấp nông dân chiếm tuyệt đại đa số dân cư trong xã hội và sống chủ yếu ờ nông thôn, họ có rất ít hoặc không có ruộng đất,

Xem chi tiết

Hãy trình bày những nét chính về tình hình kinh tế thời Lê sơ Hãy trình bày những nét chính về tình hình kinh tế thời Lê sơ

Kinh tế thời Lê Sơ.

Xem chi tiết

Em hãy trình bày vài nét về những đóng góp của vua Lê Thánh Tông trong Em hãy trình bày vài nét về những đóng góp của vua Lê Thánh Tông trong

◦ Vua Lê Thánh Tông là người có công đóng góp làm cho bộ máy nhà nước Ngày càng đầy đủ và chặt chẽ hơn thời vua Lê Thái Tổ

Xem chi tiết

Em hãy trình bày và vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê sơ. Em hãy trình bày và vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê sơ.

◦ Tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê Thánh Tôg hoàn chỉnh và chặt chẽ nhất so với trước .Triều đình có đầy đủ các bộ ,tự ,các khoa và các cơ quan chuyên môn.

Xem chi tiết

Em có nhận xét gì về chủ trương hạn chế việc nuôi và mua bán nô tì Em có nhận xét gì về chủ trương hạn chế việc nuôi và mua bán nô tì

Em có nhận xét gì về chủ trương hạn chế việc nuôi và mua bán nô tì của nhà nước Lê sơ?

Xem chi tiết

Quan sát lược đồ nước Đại Việt thời Lê Sơ và danh sách 13 đạo thừa tuyên Quan sát lược đồ nước Đại Việt thời Lê Sơ và danh sách 13 đạo thừa tuyên

Quan sát lược đồ nước Đại Việt thời Lê Sơ và danh sách 13 đạo thừa tuyên, em thấy có gì khác với nước Đại Việt thời Trần?

Xem chi tiết

Việc tổ chức quân đội thời Lê sơ như thế nào? Em có nhận xét gì Việc tổ chức quân đội thời Lê sơ như thế nào? Em có nhận xét gì

Việc tổ chức quân đội thời Lê sơ như thế nào? Em có nhận xét gì về chủ trương của nhà nước Lê sơ đối với lãnh thổ của đất nước qua đoạn trích trên?

Xem chi tiết

Em hãy nhận xét về những biện pháp của nhà nước Lê sơ đối với nông nghiệp. Em hãy nhận xét về những biện pháp của nhà nước Lê sơ đối với nông nghiệp.

Em hãy nhận xét về những biện pháp của nhà nước Lê sơ đối với nông nghiệp.

Xem chi tiết

Em có nhận xét gì về tình hình thủ công nghiệp thời Lê sơ? Em có nhận xét gì về tình hình thủ công nghiệp thời Lê sơ?

Em có nhận xét gì về tình hình thủ công nghiệp thời Lê sơ?

Xem chi tiết

Em có nhận xét gì về tình hình văn học thời Lê sơ? Em có nhận xét gì về tình hình văn học thời Lê sơ?

Em có nhận xét gì về tình hình văn học thời Lê sơ?

Xem chi tiết

Em hãy kể những đóng góp của vua Lê Thánh Tông trong lĩnh vực văn học Em hãy kể những đóng góp của vua Lê Thánh Tông trong lĩnh vực văn học

Em hãy kể những đóng góp của vua Lê Thánh Tông trong lĩnh vực văn học ở thế kỉ XV.

Xem chi tiết

Em hãy nêu lên những đóng góp của Nguyễn Trãi qua nhận xét Em hãy nêu lên những đóng góp của Nguyễn Trãi qua nhận xét

Em hãy nêu lên những đóng góp của Nguyễn Trãi qua nhận xét sau đây của vua Lê Thánh Tông.

Xem chi tiếtHỏi bài