Bài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Bình chọn:
4.3 trên 397 phiếu
Tóm tắt mục 1. Sự hình thành các vương quốc cổ ở Đông Nam Á

Tóm tắt mục 1. Sự hình thành các vương quốc cổ ở Đông Nam Á

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Sự hình thành và phát triển các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Tóm tắt mục 2. Sự hình thành và phát triển các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Vương quốc Cam-pu-chia

Tóm tắt mục 3. Vương quốc Cam-pu-chia. Cam-pu-chia là một trong những nước có lịch sử lâu đời và phát triển nhất

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 4. Vương quốc Lào

Tóm tắt mục 4. Vương quốc Lào. Cũng như nhiều nước ở khu vực Đông Nam Á, con người đã sinh sống từ lâu trên đất Lào

Xem chi tiết

điều kiện tự nhiên có những thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển nông nghiệp

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 18 SGK Lịch sử 7

Xem lời giải

Khu vực Đông Nam Á ngày nay gồm những nước nào ?

Giải bài tập 1 trang 19 SGK Lịch sử 7

Xem lời giải

Lập niên biểu các giai đoạn phát triển lịch sử lớn của khu vực Đông Nam Á đến giữa thế kỉ XIX.

Giải bài tập 2 trang 19 SGK Lịch sử 7

Xem lời giải

Hãy lập niên biểu các giai đoạn lịch sử lớn của Cam-pu-chia

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 20 SGK Lịch sử 7

Xem lời giải

Hãy lập niên biểu các giai đoạn phát triển chính của lịch sử Lào đến giữa thế kỉ XIX.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 21 SGK Lịch sử 7

Xem lời giải

Sự phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia thời Ăng-co được biểu hiện như thế nào?

Giải bài tập 1 trang 22 SGK Lịch sử 7

Xem lời giải

Em hãy nêu các chính sách đối nội và đối ngoại của các vua Lan Xang

Giải bài tập 2 trang 22 SGK Lịch sử 7

Xem lời giải