CHƯƠNG III. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII - XIV)

Bình chọn:
4.2 trên 179 phiếu
Tóm tắt mục 1. Nhà Lý sụp đổ

Tóm tắt mục 1. Nhà Lý sụp đổ. Từ cuối thế kỉ XII, nhà Lý ngày càng suy yếu.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền

Tóm tắt mục 2. Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Pháp luật thời Trần

Tóm tắt mục 3. Pháp luật thời Trần. Nhà nước chú trọng sửa sang luật pháp, ban hành bộ luật mới gọi là Quốc triều hình luật.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Nhà Trần xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng

Tóm tắt mục 1. Nhà Trần xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Phục hồi và phát triển kinh tế thời Trần

Tóm tắt mục 2. Phục hồi và phát triển kinh tế thời Trần. Để ổn định chính trị, xã hội, củng cố quốc phòng, nhà Trần đã thực hiện

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ

Tóm tắt mục 1. Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ. Đầu thế kỉ XIII, nhà nước phong kiến Mông Cổ được thành lập.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Nhà Trần chuẩn bị và tiến hành kháng chiến chống quân Mông Cổ

Tóm tắt mục 2. Nhà Trần chuẩn bị và tiến hành kháng chiến chống quân Mông Cổ

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Âm mưu xâm lược Cham-pa và Đại Việt của nhà Nguyên

Tóm tắt mục 1. Âm mưu xâm lược Cham-pa và Đại Việt của nhà Nguyên

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến chống quân Nguyên lần 2

Tóm tắt mục 2. Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến chống quân Nguyên lần 2

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Diễn biến và kết quả của cuộc kháng chiến

Tóm tắt mục 3. Diễn biến và kết quả của cuộc kháng chiến. Cuối tháng 1 -1285, 50 vạn quân Nguyên do Thoát Hoan tổng chỉ huy

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt (1287 - 1288)

Tóm tắt mục 1. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt (1287 - 1288)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Trận Vân Đồn tiêu diệt đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ

Tóm tắt mục 2. Trận Vân Đồn tiêu diệt đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Chiến thắng Bạch Đằng

Tóm tắt mục 3. Chiến thắng Bạch Đằng. Cuối tháng 1 -1288, Thoát Hoan chia quân làm ba đạo tiến vào chiếm đóng Thăng Long

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Nguyên nhân thắng lợi ba lần chống quân xâm lược Nguyên - Mông

Tóm tắt mục 1. Nguyên nhân thắng lợi ba lần chống quân xâm lược Nguyên - Mông

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Ý nghĩa lịch sử

Tóm tắt mục 2. Ý nghĩa lịch sử của ba lần chống quân xâm lược Mông - Nguyên

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Tình hình kinh tế sau chiến tranh

Tóm tắt mục 1. Tình hình kinh tế sau chiến tranh chống quân xâm lược Mông - Nguyên

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Tình hình xã hội sau chiến tranh chống quân xâm lược Mông - Nguyên

Tóm tắt mục 2. Tình hình xã hội sau chiến tranh chống quân xâm lược Mông - Nguyên

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Đời sống văn hoá thời Trần

Tóm tắt mục 1. Đời sống văn hoá thời Trần

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Văn học thời Trần

Tóm tắt mục 2. Văn học thời Trần.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Giáo dục và khoa học - kĩ thuật thời Trần

Tóm tắt mục 3. Giáo dục và khoa học - kĩ thuật thời Trần

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất