PHẦN MỘT. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI

Bình chọn:
4.5 trên 153 phiếu
Tóm tắt mục 1. Sự hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu

Tóm tắt mục 1. Sự hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Lãnh địa phong kiến

Tóm tắt mục 2. Lãnh địa phong kiến. Những vùng đất đai rộng lớn mà các quý tộc chiếm đoạt được đã nhanh chóng

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Sự xuất hiện của các thành thị trung đại

Tóm tắt mục 3. Sự xuất hiện của các thành thị trung đại. Lãnh địa là đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút phần 1 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút phần 1 lịch sử 7 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Tóm tắt mục 1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lí

Tóm tắt mục 1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lí. Từ giữa thế kỉ XV, do yêu cầu phát triển của sản xuất nên các thương nhân

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

Tóm tắt mục 2. Sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút phần 1 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút phần 1 lịch sử 7 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Tóm tắt mục 1. Phong trào Văn hoá Phục hưng (thế kỉ XIV - XVII)

Tóm tắt mục 1. Phong trào Văn hoá Phục hưng (thế kỉ XIV - XVII)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Phong trào cải cách tôn giáo

Tóm tắt mục 2. Phong trào cải cách tôn giáo. Trong suốt hơn một nghìn năm, giai cấp phong kiến châu Âu đã lấy Kinh thánh

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc

Tóm tắt mục 1. Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc. Ở phía bắc Trung Quốc có một vùng đồng bằng hết sức rộng lớn,

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Xã hội Trung Quốc thời Tần - Hán

Tóm tắt mục 2. Xã hội Trung Quốc thời Tần - Hán. Thời Tần, chế độ phong kiến ở Trung Quốc đã được hình thành

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường

Tóm tắt mục 3. Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 4. Trung Quốc thời Tống - Nguyên

Tóm tắt mục 4. Trung Quốc thời Tống - Nguyên. Sau thời Đường, Trung Quốc lại lâm vào tình trạng chia cắt trong hơn nửa thế kỉ.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 5. Trung Quốc thời Minh - Thanh

Tóm tắt mục 5. Trung Quốc thời Minh - Thanh. Nhà Nguyên tồn tại đến năm 1368 thì bị lật đổ.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 6. Văn hoá, khoa học - kĩ thuật Trung Quốc thời phong kiến

Tóm tắt mục 6. Văn hoá, khoa học - kĩ thuật Trung Quốc thời phong kiến

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút phần 1 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút phần 1 lịch sử 7 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Tóm tắt mục 1. Những trang sử đầu tiên

Tóm tắt mục 1. Những trang sử đầu tiên. Tên gọi đất nước Ấn Độ bắt nguồn từ tên một dòng sông, phát nguyên từ Tây Tạng,

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Ấn Độ thời phong kiến

Tóm tắt mục 2. Ấn Độ thời phong kiến. Thời kì Vương triều Gúp-ta là thời kì thống nhất, phục hưng và phát triển của miền Bắc Ân Độ

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Văn hoá Ấn Độ thời phong kiến

Tóm tắt mục 3. Văn hoá Ấn Độ thời phong kiến. Ấn Độ là nước có nền văn hoá lâu đời và là một trong những trung tâm văn minh

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút phần 1 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút phần 1 lịch sử 7 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất