PHẦN MỘT. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI

Bình chọn:
4.6 trên 138 phiếu
Khi tràn vào lãnh thổ của đế quốc Rô-ma, người Giéc-man đã làm gì ? Những việc làm ấy có tác động như thế nào đến sự hình thành xã hội phong kiến châu Âu? Khi tràn vào lãnh thổ của đế quốc Rô-ma, người Giéc-man đã làm gì ? Những việc làm ấy có tác động như thế nào đến sự hình thành xã hội phong kiến châu Âu?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 3 SGK Lịch sử 7

Xem chi tiết
Lãnh chúa phong kiến và nông nô được hình thành từ những tầng lớp nào của xã hội cổ đại? Lãnh chúa phong kiến và nông nô được hình thành từ những tầng lớp nào của xã hội cổ đại?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 3 SGK Lịch sử 7

Xem chi tiết
Em hãy miêu tả lãnh địa phong kiến và cuộc sống của lãnh chúa trong lãnh địa. Em hãy miêu tả lãnh địa phong kiến và cuộc sống của lãnh chúa trong lãnh địa.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 4 SGK Lịch sử 7

Xem chi tiết
Thành thị trung đại đã xuất hiện như thế nào? Thành thị trung đại đã xuất hiện như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 5 SGK Lịch sử 7

Xem chi tiết
Những ai sống trong các thành thị? Họ làm những nghề gì? Những ai sống trong các thành thị? Họ làm những nghề gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 5 SGK Lịch sử 7

Xem chi tiết
Xã hội phong kiến châu Âu đã được hình thành như thế nào? Xã hội phong kiến châu Âu đã được hình thành như thế nào?

Giải bài tập 1 trang 5 SGK Lịch sử 7

Xem chi tiết
Thế nào là lãnh địa phong kiến? Em hãy nêu những đặc điểm chính của nền kinh tế lãnh địa. Thế nào là lãnh địa phong kiến? Em hãy nêu những đặc điểm chính của nền kinh tế lãnh địa.

Giải bài tập 2 trang 5 SGK Lịch sử 7

Xem chi tiết
Vì sao xuất hiện thành thị trung đại? Nền kinh tế trong các thành thị có điểm gì khác với nền kinh tế trong lãnh địa? Vì sao xuất hiện thành thị trung đại? Nền kinh tế trong các thành thị có điểm gì khác với nền kinh tế trong lãnh địa?

Giải bài tập 3 trang 5 SGK Lịch sử 7

Xem chi tiết
Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí ? Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 7 SGK Lịch sử 7

Xem chi tiết
Quý tộc và tư sản châu Âu đã làm cách nào để có được tiền vốn và đội ngũ công nhân làm thuê? Quý tộc và tư sản châu Âu đã làm cách nào để có được tiền vốn và đội ngũ công nhân làm thuê?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 8 SGK Lịch sử 7

Xem chi tiết
Giai cấp tư sản và vô sản đã được hình thành từ những tầng lớp nào trong xã hội phong kiến châu Âu? Giai cấp tư sản và vô sản đã được hình thành từ những tầng lớp nào trong xã hội phong kiến châu Âu?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 8 SGK Lịch sử 7

Xem chi tiết
Các cuộc phát kiến địa lí đã tác động thế nào đến xã hội châu Âu? Các cuộc phát kiến địa lí đã tác động thế nào đến xã hội châu Âu?

Giải bài tập 1 trang 8 SGK Lịch sử 7

Xem chi tiết
Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở châu Âu được hình thành như thế nào? Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở châu Âu được hình thành như thế nào?

Giải bài tập 2 trang 78 SGK Lịch sử 7

Xem chi tiết
Vì sao giai cấp tư sản đứng lên chống lại giai cấp quý tộc phong kiến? Vì sao giai cấp tư sản đứng lên chống lại giai cấp quý tộc phong kiến?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 9 SGK Lịch sử 7

Xem chi tiết
Qua các tác phẩm của mình, các tác giả thời Phục hưng muốn nói lên điều gì ? Qua các tác phẩm của mình, các tác giả thời Phục hưng muốn nói lên điều gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 9 SGK Lịch sử 7

Xem chi tiết
Vì sao xuất hiện phong trào cải cách tôn giáo? Vì sao xuất hiện phong trào cải cách tôn giáo?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 10 SGK Lịch sử 7

Xem chi tiết
Em hãy nêu nội dung tư tưởng cải cách của Lu-thơ và Can-vanh. Em hãy nêu nội dung tư tưởng cải cách của Lu-thơ và Can-vanh.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 10 SGK Lịch sử 7

Xem chi tiết
Giai cấp địa chủ và nông dân tá điền đã được hình thành như thế nào ở Trung Quốc ? Giai cấp địa chủ và nông dân tá điền đã được hình thành như thế nào ở Trung Quốc ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số trang 10 SGK Lịch sử 7

Xem chi tiết
Nguyên nhân xuất hiện phong trào Văn hóa Phục hưng. Nội dung tư tưởng của phong trào Văn hóa Phục hưng là gì? Nguyên nhân xuất hiện phong trào Văn hóa Phục hưng. Nội dung tư tưởng của phong trào Văn hóa Phục hưng là gì?

Giải bài tập 1 trang 10 SGK Lịch sử 7

Xem chi tiết
Phong trào Cải cách tôn giáo đã có tác động trực tiếp như thế nào Phong trào Cải cách tôn giáo đã có tác động trực tiếp như thế nào

Giải bài tập 2 trang 10 SGK Lịch sử 7

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất