PHẦN MỘT. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI

Bình chọn:
4.5 trên 142 phiếu
Câu hỏi mục 1 trang 3 sgk lịch sử 7 Câu hỏi mục 1 trang 3 sgk lịch sử 7

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 3 SGK Lịch sử 7

Xem chi tiết
Lãnh chúa phong kiến và nông nô được hình thành từ những tầng lớp nào của xã hội cổ đại? Lãnh chúa phong kiến và nông nô được hình thành từ những tầng lớp nào của xã hội cổ đại?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 3 SGK Lịch sử 7

Xem chi tiết
Câu hỏi mục 2 trang 4 sgk lịch sử 7 Câu hỏi mục 2 trang 4 sgk lịch sử 7

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 4 SGK Lịch sử 7

Xem chi tiết
Câu hỏi mục 3 trang 5 sgk lịch sử 7 Câu hỏi mục 3 trang 5 sgk lịch sử 7

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 5 SGK Lịch sử 7

Xem chi tiết
Những ai sống trong các thành thị? Họ làm những nghề gì? Những ai sống trong các thành thị? Họ làm những nghề gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 5 SGK Lịch sử 7

Xem chi tiết
Bài 1 trang 5 lịch sử 7 Bài 1 trang 5 lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 5 SGK Lịch sử 7

Xem chi tiết
Bài 2 trang 5 sgk lịch sử 7 Bài 2 trang 5 sgk lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 5 SGK Lịch sử 7

Xem chi tiết
Bài 3 trang 5 lịch sử 7 Bài 3 trang 5 lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 5 SGK Lịch sử 7

Xem chi tiết
Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí ? Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 7 SGK Lịch sử 7

Xem chi tiết
Quý tộc và tư sản châu Âu đã làm cách nào để có được tiền vốn Quý tộc và tư sản châu Âu đã làm cách nào để có được tiền vốn

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 8 SGK Lịch sử 7

Xem chi tiết
Giai cấp tư sản và vô sản đã được hình thành từ những tầng lớp Giai cấp tư sản và vô sản đã được hình thành từ những tầng lớp

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 8 SGK Lịch sử 7

Xem chi tiết
Bài 1 trang 8 sgk lịch sử 7 Bài 1 trang 8 sgk lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 8 SGK Lịch sử 7

Xem chi tiết
Bài 2 trang 8 sgk lịch sử lớp 7 Bài 2 trang 8 sgk lịch sử lớp 7

Giải bài tập 2 trang 78 SGK Lịch sử 7

Xem chi tiết
Vì sao giai cấp tư sản đứng lên chống lại giai cấp quý tộc phong kiến? Vì sao giai cấp tư sản đứng lên chống lại giai cấp quý tộc phong kiến?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 9 SGK Lịch sử 7

Xem chi tiết
Qua các tác phẩm của mình, các tác giả thời Phục hưng Qua các tác phẩm của mình, các tác giả thời Phục hưng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 9 SGK Lịch sử 7

Xem chi tiết
Vì sao xuất hiện phong trào cải cách tôn giáo Vì sao xuất hiện phong trào cải cách tôn giáo

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 10 SGK Lịch sử 7

Xem chi tiết
Em hãy nêu nội dung tư tưởng cải cách của Lu-thơ và Can-vanh. Em hãy nêu nội dung tư tưởng cải cách của Lu-thơ và Can-vanh.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 10 SGK Lịch sử 7

Xem chi tiết
Giai cấp địa chủ và nông dân tá điền đã được hình thành như thế nào Giai cấp địa chủ và nông dân tá điền đã được hình thành như thế nào

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số trang 10 SGK Lịch sử 7

Xem chi tiết
Nguyên nhân xuất hiện phong trào Văn hoá Phục hưng. Nguyên nhân xuất hiện phong trào Văn hoá Phục hưng.

Giải bài tập 1 trang 10 SGK Lịch sử 7

Xem chi tiết
Phong trào Cải cách tôn giáo đã có tác động trực tiếp như thế nào Phong trào Cải cách tôn giáo đã có tác động trực tiếp như thế nào

Giải bài tập 2 trang 10 SGK Lịch sử 7

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài