CHƯƠNG I. BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ - ĐINH -TIỀN LÊ (THẾ KỈ X)

Bình chọn:
4.2 trên 159 phiếu
Tóm tắt mục 1. Ngô Quyền dựng nền độc lập

Tóm tắt mục 1. Ngô Quyền dựng nền độc lập. Sau chiến thắng Bạch Đằng (938), mưu đồ xâm lược của quân Nam Hán bị đè bẹp

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Tình hình chính trị cuối thời Ngô

Tóm tắt mục 2. Tình hình chính trị cuối thời Ngô. Năm 944, Ngô Quyền mất. Hai con là Ngô Xương Ngập và Ngô Xương Văn

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước

Tóm tắt mục 3. Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Nhà Đinh xây dựng đất nước

Tóm tắt mục 1. Nhà Đinh xây dựng đất nước. Năm 968, công cuộc thống nhất đất nước đã hoàn thành, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Tổ chức chính quyền thời Tiền Lê

Tóm tắt mục 2. Tổ chức chính quyền thời Tiền Lê

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn

Tóm tắt mục 3. Cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn. Đầu năm 981, quân Tống do Hầu Nhân Bảo chỉ huy

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ

Tóm tắt mục 1. Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Đời sống xã hội và văn hoá

Tóm tắt mục 2. Đời sống xã hội và văn hoá

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 6

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 7

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 7 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 8

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 8 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Em hãy trình bày công lao của Ngô Quyền và Đinh Bộ Lĩnh

Em hãy trình bày công lao của Ngô Quyền và Đinh Bộ Lĩnh đối với nước ta trong buổi đầu độc lập.

Xem lời giải

Tại sao lại xảy ra Loạn 12 sứ quân ?

Tại sao lại xảy ra Loạn 12 sứ quân ?

Xem lời giải

Em hãy cho biết những biểu hiện về ý thức tự chủ của Ngô Quyền

Em hãy cho biết những biểu hiện về ý thức tự chủ của Ngô Quyền trong việc xây dựng đất nước.

Xem lời giải

Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì để chấm dứt tình trạng cát cứ

- Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế (Đinh Tiên Hoàng), đặt tên nước là Đại Cồ Việt (nước Việt lớn), đóng đỏ ờ Hoa Lư (Ninh Bình).

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất