Bài 25. Phong trào Tây Sơn

Bình chọn:
4.1 trên 254 phiếu
Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút có ý nghĩa quan trọng như thế nào? Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút có ý nghĩa quan trọng như thế nào?

Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút là một trong những trận thuỷ chiến lớn và lừng lẫy nhất trong lịch sử chống ngoại xâm

Xem chi tiết

Lập niên biểu hoạt động của phong trào Tây Sơn từ năm 1771 đến năm 1789. Lập niên biểu hoạt động của phong trào Tây Sơn từ năm 1771 đến năm 1789.

Lập niên biểu hoạt động của phong trào Tây Sơn từ năm 1771 đến năm 1789.

Xem chi tiết

Chiến thắng Ngọc Hồi có ý nghĩa như thế nào? Chiến thắng Ngọc Hồi có ý nghĩa như thế nào?

Chiến thắng Ngọc Hồi có ý nghĩa như thế nào?

Xem chi tiết

Vua Quang Trung chuẩn bị cho cuộc đại phá quân Thanh như thế nào? Vua Quang Trung chuẩn bị cho cuộc đại phá quân Thanh như thế nào?

Vua Quang Trung chuẩn bị cho cuộc đại phá quân Thanh như thế nào?

Xem chi tiết

Vì sao quân ta rút khỏi Thăng Long? Vì sao quân ta rút khỏi Thăng Long?

Vì sao quân ta rút khỏi Thăng Long?

Xem chi tiết

Quân Tây Sơn đã lật đổ chính quyền phong kiến Nguyễn, Trịnh và Lê như thế nào? Quân Tây Sơn đã lật đổ chính quyền phong kiến Nguyễn, Trịnh và Lê như thế nào?

Quân Tây Sơn đã lật đổ chính quyền phong kiến Nguyễn, Trịnh và Lê như thế nào?

Xem chi tiết

Những hoạt động của Nguyễn Huệ ở Bắc Hà từ năm 1786 đến năm 1788 Những hoạt động của Nguyễn Huệ ở Bắc Hà từ năm 1786 đến năm 1788

Em hãy kể những hoạt động của Nguyễn Huệ ở Bắc Hà từ năm 1786 đến năm 1788.

Xem chi tiết

Những hoạt động của Nguyễn Huệ trong cuộc tiến công ra Bắc Hà lần thứ nhất (1786). Những hoạt động của Nguyễn Huệ trong cuộc tiến công ra Bắc Hà lần thứ nhất (1786).

Hãy nêu những hoạt động của Nguyễn Huệ trong cuộc tiến công ra Bắc Hà lần thứ nhất (1786).

Xem chi tiết

Tại sao Nguyễn Nhạc phải hòa hoãn với quân Trịnh? Tại sao Nguyễn Nhạc phải hòa hoãn với quân Trịnh?

Tại sao Nguyễn Nhạc phải hòa hoãn với quân Trịnh?

Xem chi tiết

Tình hình xã hội Đàng Trong ở nửa sau thế kỉ XVIII Tình hình xã hội Đàng Trong ở nửa sau thế kỉ XVIII

Hãy nêu những nét chính về tình hình xã hội Đàng Trong ở nửa sau thế kỉ XVIII.

Xem chi tiết

Sự mục nát của chính quyền họ Nguyễn dẫn đến những hậu quả gì Sự mục nát của chính quyền họ Nguyễn dẫn đến những hậu quả gì

Sự mục nát của chính quyền họ Nguyễn dẫn đến những hậu quả gì đối với nông dân và các tầng lớp khác?

Xem chi tiết

Những cống hiến to lớn của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc Những cống hiến to lớn của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc

Những cống hiến to lớn của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc

Xem chi tiết

Trình bày cuộc tiến quân của vua Quang Trung đại phá quân Thanh Trình bày cuộc tiến quân của vua Quang Trung đại phá quân Thanh

Trình bày cuộc tiến quân của vua Quang Trung đại phá quân Thanh

Xem chi tiết

Yếu tố nào giúp quân Tây Sơn lật đổ được các chính quyền Nguyễn, Trịnh, Lê? Yếu tố nào giúp quân Tây Sơn lật đổ được các chính quyền Nguyễn, Trịnh, Lê?

Cần dựa vào những biểu hiện về sự hăng hái hưởng ứng, ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân

Xem chi tiết

Em hãy trình bày diễn biến trận Rạch Gầm - Xoài Mút. Em hãy trình bày diễn biến trận Rạch Gầm - Xoài Mút.

Tháng 1 - 1785, Nguyễn Huệ được lệnh tiến quân vào Gia Định. Nguyễn Huệ đóng đại bản doanh ở Mĩ Tho, chọn khúc sông Tiền từ Rạch Gầm đến Xoài Mút

Xem chi tiết

Tại sao nhân dân hăng hái tham gia khởi nghĩa Tây Sơn ngay từ đầu Tại sao nhân dân hăng hái tham gia khởi nghĩa Tây Sơn ngay từ đầu

chủ trương "lấy của người giàu chia cho người nghèo" hợp lòng dân

Xem chi tiết

Nguyễn Huệ chọn khúc sông Tiền làm trận địa quyết chiến Nguyễn Huệ chọn khúc sông Tiền làm trận địa quyết chiến

Nguyễn Huệ chọn khúc sông Tiền (đoạn từ Rạch Gầm đến Xoài Mút) làm trận địa quyết chiến

Xem chi tiết

Vì sao vua Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp Tết Kỉ Dậu? Vì sao vua Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp Tết Kỉ Dậu?

Vì sao vua Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp Tết Kỉ Dậu?

Xem chi tiết

Theo em, chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút có ý nghĩa quan trọng như thế nào? Theo em, chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút có ý nghĩa quan trọng như thế nào?

Theo em, chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút có ý nghĩa quan trọng như thế nào?

Xem chi tiết

Việc Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế có ý nghĩa gì? Việc Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế có ý nghĩa gì?

Việc Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế có ý nghĩa gì?

Xem chi tiết

Xem thêm


Hỏi bài