Bài 25. Phong trào Tây Sơn

Bình chọn:
4.2 trên 288 phiếu
Tóm tắt mục 1. Xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII

Tóm tắt mục 1. Xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ

Tóm tắt mục 2. Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ. Mùa xuân năm 1771, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Nghĩa quân Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn

Tóm tắt mục 1. Nghĩa quân Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút (1785)

Tóm tắt mục 2. Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút (1785). Sau nhiều lần thất bại, Nguyễn Ánh cầu cứu vua Xiêm.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Tây Sơn hạ thành Phú Xuân - Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh

Tóm tắt mục 1. Tây Sơn hạ thành Phú Xuân - Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Nguyễn Hữu Chỉnh mưu phản - Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà

Tóm tắt mục 2. Nguyễn Hữu Chỉnh mưu phản - Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Quân Thanh xâm lược nước ta

Tóm tắt mục 1. Quân Thanh xâm lược nước ta. Lê Chiêu Thống thế cùng lực kiệt, sai người sang cầu cứu nhà Thanh.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Quang Trung đại phá quân Thanh (1789)

Tóm tắt mục 2. Quang Trung đại phá quân Thanh (1789). Nhận được tin cấp báo, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế (12 - 1788),

Xem chi tiết

Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút có ý nghĩa quan trọng như thế nào?

Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút là một trong những trận thuỷ chiến lớn và lừng lẫy nhất trong lịch sử chống ngoại xâm

Xem lời giải

Lập niên biểu hoạt động của phong trào Tây Sơn từ năm 1771 đến năm 1789.

Lập niên biểu hoạt động của phong trào Tây Sơn từ năm 1771 đến năm 1789.

Xem lời giải

Chiến thắng Ngọc Hồi có ý nghĩa như thế nào?

Chiến thắng Ngọc Hồi có ý nghĩa như thế nào?

Xem lời giải

Vua Quang Trung chuẩn bị cho cuộc đại phá quân Thanh như thế nào?

Vua Quang Trung chuẩn bị cho cuộc đại phá quân Thanh như thế nào?

Xem lời giải

Vì sao quân ta rút khỏi Thăng Long?

Vì sao quân ta rút khỏi Thăng Long?

Xem lời giải

Quân Tây Sơn đã lật đổ chính quyền phong kiến Nguyễn, Trịnh và Lê như thế nào?

Quân Tây Sơn đã lật đổ chính quyền phong kiến Nguyễn, Trịnh và Lê như thế nào?

Xem lời giải

Những hoạt động của Nguyễn Huệ ở Bắc Hà từ năm 1786 đến năm 1788

Em hãy kể những hoạt động của Nguyễn Huệ ở Bắc Hà từ năm 1786 đến năm 1788.

Xem lời giải

Những hoạt động của Nguyễn Huệ trong cuộc tiến công ra Bắc Hà lần thứ nhất (1786).

Hãy nêu những hoạt động của Nguyễn Huệ trong cuộc tiến công ra Bắc Hà lần thứ nhất (1786).

Xem lời giải

Tại sao Nguyễn Nhạc phải hòa hoãn với quân Trịnh?

Tại sao Nguyễn Nhạc phải hòa hoãn với quân Trịnh?

Xem lời giải

Tình hình xã hội Đàng Trong ở nửa sau thế kỉ XVIII

Hãy nêu những nét chính về tình hình xã hội Đàng Trong ở nửa sau thế kỉ XVIII.

Xem lời giải

Sự mục nát của chính quyền họ Nguyễn dẫn đến những hậu quả gì

Sự mục nát của chính quyền họ Nguyễn dẫn đến những hậu quả gì đối với nông dân và các tầng lớp khác?

Xem lời giải

Những cống hiến to lớn của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc

Những cống hiến to lớn của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc

Xem lời giải

Xem thêm