Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077)

Bình chọn:
4.3 trên 293 phiếu
Tóm tắt mục 1. Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta

Tóm tắt mục 1. Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Nhà Lý chủ động tiến công để phòng vệ

Tóm tắt mục 2. Nhà Lý chủ động tiến công để phòng vệ

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Kháng chiến bùng nổ

Tóm tắt mục 1. Kháng chiến bùng nổ. Sau khi rút quân về nước, Lý Thường Kiệt hạ lệnh cho các địa phương ráo riết chuẩn bị bố phòng

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt

Tóm tắt mục 2. Cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt

Xem chi tiết

Nhà Tống âm mưu xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì?

Từ giữa thế kỉ XI, nhà Tông (Trung Quốc) gặp phải những khó khăn chồng chất. Trong nước, ngân khố cạn kiệt, tài chính nguy ngập, nội bộ mâu thuẫn.

Xem lời giải

Nhà Lý chuẩn bị đối phó quân Tống như thế nào ?

Nhà Lý chuẩn bị đối phó như thế nào ?

Xem lời giải

Việc chủ động tấn công để tự vệ của nhà Lý có ý nghĩa như thế nào

- Mục tiêu tấn công của ta chỉ là các căn cứ quân sự, kho lương thảo - là những nơi quân Tống chuẩn bị cho cuộc tiến công xâm lược nước ta.

Xem lời giải

Em hãy trình bày lại âm mưu xâm lược của nhà Tống đối với Đại Việt.

- Từ giữa thế kỉ XI, tình hình nhà Tống gặp phải những khó khăn : Ngân khố cạn kiệt, tài chính nguy ngập

Xem lời giải

Vua tôi nhà Lý đã làm gì trước âm mưu xâm lược Đại Việt của nhà Tống

- Nhà Lý cử Lý Thường Kiệt làm người chỉ huy, tổ chức cuộc kháng chiến, tăng cường canh phòng, luyện tập.

Xem lời giải

Tại sao Lý Thường Kiệt lại chọn sông Như Nguyệt làm phòng tuyến

Sông Như Nguyệt như một chiến tuyến tự nhiên rất khó có thể vượt qua.

Xem lời giải

Em hãy nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt.

Sau khi rút quân về nước, Lý Thường Kiệt hạ lệnh cho các địa phương ráo riết chuẩn bị bố phòng.

Xem lời giải

Hãy trình bày ý nghĩa của chiến thắng Như Nguyệt.

Sớm phát hiện được mưu đồ của kẻ thù, vua tôi nhà Lý đã chủ động tiến hành các biện pháp chuẩn bị đối phó. Thái uý Lý Thường Kiệt được cử làm người chỉ huy, tổ chức cuộc kháng chiến.

Xem lời giải

Em hãy trình bày cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt

Chờ mãi không thấy thuỷ quân đến, quân Tống nhiều lần tìm cách tấn công quân ta.

Xem lời giải

Vai trò của các dân tộc ít người trong cuộc kháng chiến chống Tống.

Trong kế hoạch "Tiên phát chế nhân", Lý Thường Kiệt cùng với Tông Đản chỉ huy hơn 10 vạn quân, chia làm hai đường thuỷ, bộ tấn công sang đất Tống.

Xem lời giải

Vì sao nhân dân ta chống Tống thắng lợi ? Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng này.

-Thứ nhất, là do tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất và lòng tự cường dân tộc của quân dân ta.

Xem lời giải