CHƯƠNG II. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (THẾ KỈ XI - XII)

Bình chọn:
4.2 trên 166 phiếu
Tóm tắt mục 1. Sự thành lập nhà Lý

Tóm tắt mục 1. Sự thành lập nhà lý. Năm 1005, Lê Hoàn mất, Lê Long Đình lên ngôi vua. Cuối năm 1009, Lê Long Đĩnh qua đời.

Xem chi tiết

tóm tắt mục 2. Luật pháp và quân đội nhà Lý

tóm tắt mục 2. Luật pháp và quân đội nhà Lý. Năm 1042, nhà Lý ban hành bộ Hình thư, bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta

Tóm tắt mục 1. Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta

Xem chi tiết

Quảng cáo
decumar
Tóm tắt mục 2. Nhà Lý chủ động tiến công để phòng vệ

Tóm tắt mục 2. Nhà Lý chủ động tiến công để phòng vệ

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Kháng chiến bùng nổ

Tóm tắt mục 1. Kháng chiến bùng nổ. Sau khi rút quân về nước, Lý Thường Kiệt hạ lệnh cho các địa phương ráo riết chuẩn bị bố phòng

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt

Tóm tắt mục 2. Cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Sự chuyển biến của nền nông nghiệp thời Lý

Tóm tắt mục 1. Sự chuyển biến của nền nông nghiệp thời Lý

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Lý

Tóm tắt mục 2. Thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Lý

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Những thay đổi về mặt xã hội thời Lý

Tóm tắt mục 1. Những thay đổi về mặt xã hội thời Lý. Thời Lý, vua quan là bộ phận chính trong giai cấp thống trị.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Giáo dục và văn hoá thời Lý

Tóm tắt mục 2. Giáo dục và văn hoá thời Lý. Năm 1070, Văn Miếu được xây dựng ở Thăng Long để thờ Khổng Tử.

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 6

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 7

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 7 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Nhà Lý đã làm gì để củng cố quốc gia thống nhất ?

Xây dựng quân đội với hai bộ phận là cấm quân và quân địa phương ; thực hiện chính sách "ngụ binh ư nông".

Xem lời giải

Nhà Lý đã tổ chức chính quyền trung ương và địa phương ra sao

Nhà Lý đã tổ chức chính quyền trung ương và địa phương ra sao ?

Xem lời giải

Nhà Lý được thành lập như thế nào?

Nhà Lý được thành lập như thế nào ?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất