CHƯƠNG IV. ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (THẾ KỈ XV - ĐẦU THẾ KỈ XVI)

Bình chọn:
4 trên 242 phiếu
Văn hoá, giáo dục, khoa học, nghệ thuật thời Lê sơ có điểm gì khác với thời Lý —Trần Văn hoá, giáo dục, khoa học, nghệ thuật thời Lê sơ có điểm gì khác với thời Lý —Trần

Cần thấy được điểm khác thời Lẽ sơ so với thời Lý - Trần là Phật giáo không còn phát triển và không chiếm địa vị thống trị trên lĩnh vực tư tưởng như thời Lý — Trần,

Xem chi tiết
Xã hội thời Lý -Trần và thời Lê sơ có những giai cấp, tầng lớp nào ? Xã hội thời Lý -Trần và thời Lê sơ có những giai cấp, tầng lớp nào ?

- Khác nhau : Thời Lý - Trần, tầng lớp quý tộc vương hầu rất đông đảo, nắm mọi quyền lực, tầng lớp nông nô nô tì có số lượng lớn, rất đông đảo trong xã hội.

Xem chi tiết
Tình hình kinh tế thời Lê sơ có gì giống và khác thời Lý - Trần ? Tình hình kinh tế thời Lê sơ có gì giống và khác thời Lý - Trần ?

Còn điểm khác nhau là thời Lê sơ nền kinh tế Đại Việt phát triển mạnh mẽ hơn.

Xem chi tiết
Luật pháp thời Lê sơ có điểm gì giống và khác thời Lý - Trần? Luật pháp thời Lê sơ có điểm gì giống và khác thời Lý - Trần?

- Giống nhau là về bản chất mang tính giai cấp và đẳng cấp. Mục đích chủ yếu để bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị,

Xem chi tiết
Đặc điểm khác nhau giữa nhà nước Lê sơ và nhà nước thời Lý -Trần? Đặc điểm khác nhau giữa nhà nước Lê sơ và nhà nước thời Lý -Trần?

- Thành phần quan lại cao cấp của nhà nước thời Lý - Trần là quý tộc, vương hầu. Còn ở nhà nước thời Lê sơ là các nho sĩ trí thức đỗ đạt

Xem chi tiết
Bộ máy nhà nước thời vua Lê Thánh Tông có tổ chức hoàn chỉnh Bộ máy nhà nước thời vua Lê Thánh Tông có tổ chức hoàn chỉnh

- Chú ý ở triều đình, vua trực tiếp nắm mọi quyền hành và điều hành công việc, kể cả quyền của tể tướng, tổng chỉ huy quân đội và sáu bộ

Xem chi tiết
Trình bày nguyên nhân bùng nổ, đặc điểm và nguyên nhân thất bại của các cuộc khởi nghĩa Trình bày nguyên nhân bùng nổ, đặc điểm và nguyên nhân thất bại của các cuộc khởi nghĩa

- Về nguyên nhân bùng nổ các cuộc khởi nghĩa, cần liên hệ với chính sách cai trị tàn bạo của nhà Minh và hậu quả của những chính sách đó đưa đến sự bất mãn,

Xem chi tiết
Sự khác nhau trong đường lối kháng chiến của nhà Trần và nhà Hồ Sự khác nhau trong đường lối kháng chiến của nhà Trần và nhà Hồ

Nhà Trần tiến hành kháng chiến theo đường lối dựa vào nhân dân để đánh giặc, đoàn kết

Xem chi tiết
Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử gì ? Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử gì ?

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử gì ?

Xem chi tiết
Hãy nêu những nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Hãy nêu những nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

+ Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, quyết tâm giành lại độc lập tự do cho đất nước.

Xem chi tiết
Em hãy trình bày diễn biến trận Tốt Động - Chúc Động Em hãy trình bày diễn biến trận Tốt Động - Chúc Động

Tháng 10-1426, khoảng 5 vạn viện binh giặc do Vương Thông chỉ huy kéo vào thành Đông Quan,

Xem chi tiết
Hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn Hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Theo kế hoạch của tướng Nguyễn Chích, được Lê Lợi chấp thuận, ngày 12- 10 - 1424, nghĩa quân bất ngờ tấn công đồn Đa Căng (Thọ Xuân, Thanh Hoá), sau đó hạ thành Trà Lân.

Xem chi tiết
Hãy trình bày tóm tắt các chiến thắng của nghĩa quân Lam Sơn Hãy trình bày tóm tắt các chiến thắng của nghĩa quân Lam Sơn

Theo kế hoạch của tướng Nguyễn Chích, được Lê Lợi chấp thuận, ngày 12- 10 - 1424, nghĩa quân bất ngờ tấn công đồn Đa Căng (Thọ Xuân, Thanh Hoá),

Xem chi tiết
Lí do quân Minh phải chấp nhận đề nghị giảng hoà của Lê Lợi Lí do quân Minh phải chấp nhận đề nghị giảng hoà của Lê Lợi

Cần chú ý đến tinh thần chiến đấu của nghĩa quân, tài năng, uy tín của Lê Lợi

Xem chi tiết
Nhận xét về tinh thần chiến đấu của nghĩa quân Lam Sơn Nhận xét về tinh thần chiến đấu của nghĩa quân Lam Sơn

tinh thần chiến đấu dũng cảm, bất khuất, hi sinh vượt gian khổ của nghĩa quân.

Xem chi tiết
Em hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trong giai đoạn 1418 - 1423. Em hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trong giai đoạn 1418 - 1423.

Giữa năm 1418, quân Minh huy động một lực lượng bao vây chặt căn cứ Chí Linh, quyết bắt giết Lê Lợi.

Xem chi tiết
Vì sao hào kiệt khắp nơi tìm về Lam Sơn theo Lê Lợi khởi nghĩa Vì sao hào kiệt khắp nơi tìm về Lam Sơn theo Lê Lợi khởi nghĩa

thấy được uy tín, sự hi sinh to lớn của Lê Lợi đã củng cố lòng tin của các tầng lớp nhân dân đối với ông.

Xem chi tiết
Em biết gì về vua Lê Thánh Tông? Em biết gì về vua Lê Thánh Tông?

Lê Thánh Tông không những là một vị vua anh minh, một tài năng xuất sắc trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị,

Xem chi tiết
Những cống hiến của Nguyễn Trãi đối với sự nghiệp của nước Đại Việt Những cống hiến của Nguyễn Trãi đối với sự nghiệp của nước Đại Việt

Nguyễn Trãi không những là một nhà chính trị, quân sự tài ba, một anh hùng dân tộc mà còn là một danh nhân văn hoá thế giới.

Xem chi tiết
Vì sao quốc gia Đại Việt lại đạt được thành tựu nói trên? Vì sao quốc gia Đại Việt lại đạt được thành tựu nói trên?

nêu lên được nhờ có những nỗ lực to lớn của nhân dân vượt qua những khó khăn sau chiến tranh, tích cực, cần cù lao động,

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài