ĐỀ THI (ĐỀ KIỂM TRA) HỌC KÌ 2 - LỊCH SỬ 7

Bình chọn:
3.7 trên 89 phiếu
Đề kiểm tra học kì 2 lịch sử 7- Đề số 1

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra học kì 2 lịch sử 7- Đề số 2

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra học kì 2 lịch sử 7- Đề số 3

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra học kì 2 lịch sử 7- Đề số 4

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra học kì 2 lịch sử 7- Đề số 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 7

Xem lời giải

Đề số 6 - Đề thi học kì 2 - Lịch sử 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 7

Xem lời giải

Đề số 7 - Đề thi học kì 2 - Lịch sử 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 7

Xem lời giải

Đề số 8 - Đề thi học kì 2 - Lịch sử 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 7

Xem lời giải

Đề số 9 - Đề thi học kì 2 - Lịch sử 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 7

Xem lời giải

Đề số 10 - Đề thi học kì 2 - Lịch sử 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 7

Xem lời giải

Đề cương ôn tập học kỳ II môn Sử lớp 7

Tổng hợp kiến thức cần nắm vững, các dạng bài tập và câu hỏi có khả năng xuất hiện trong đề thi HK2 môn Sử 7 sắp tới

Xem chi tiết