CHƯƠNG V. ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XVI - XVIII

Bình chọn:
4 trên 137 phiếu
Đề kiểm tra giữa kì 2 lịch sử 7 - Đề số 1 Đề kiểm tra giữa kì 2 lịch sử 7 - Đề số 1

Đề kiểm tra giữa kì 2 lịch sử 7 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Quang Trung phục hồi kinh tế, xây dựng văn hoá dân tộc Tóm tắt mục 1. Quang Trung phục hồi kinh tế, xây dựng văn hoá dân tộc

Tóm tắt mục 1. Quang Trung phục hồi kinh tế, xây dựng văn hoá dân tộc

Xem chi tiết

Đề kiểm tra giữa kì 2 lịch sử 7 - Đề số 2 Đề kiểm tra giữa kì 2 lịch sử 7 - Đề số 2

Đề kiểm tra giữa kì 2 lịch sử 7 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra giữa kì 2 lịch sử 7 - Đề số 3 Đề kiểm tra giữa kì 2 lịch sử 7 - Đề số 3

Đề kiểm tra giữa kì 2 lịch sử 7 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra giữa kì 2 lịch sử 7 - Đề số 4 Đề kiểm tra giữa kì 2 lịch sử 7 - Đề số 4

Đề kiểm tra giữa kì 2 lịch sử 7 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra giữa kì 2 lịch sử 7 - Đề số 5 Đề kiểm tra giữa kì 2 lịch sử 7 - Đề số 5

Đề kiểm tra giữa kì 2 lịch sử 7 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 - Đề số 1 Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 - Đề số 2 Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 - Đề số 3 Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 - Đề số 4 Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 - Đề số 5 Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 - Đề số 6 Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 - Đề số 6

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 - Đề số 7 Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 - Đề số 7

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 7 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 - Đề số 8 Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 - Đề số 8

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 8 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 - Đề số 9 Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 - Đề số 9

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 9 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 - Đề số 10 Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 - Đề số 10

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 10 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 - Đề số 11 Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 - Đề số 11

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 11 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 - Đề số 12 Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 - Đề số 12

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 12 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 - Đề số 13 Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 - Đề số 13

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 13 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Tóm tắt những nét chính về sự nghiệp của vua Quang Trung. Tóm tắt những nét chính về sự nghiệp của vua Quang Trung.

- Năm 1771: Nguyễn Huệ cùng anh là Nguyễn Nhạc và em là Nguyễn Lữ dựng cờ khởi nghĩa ở Tây Sơn Thượng Đạo (nay thuộc An Khê, Gia Lai), trở thành một trong ba lãnh tụ cao nhất của phong trào Tây Sơn.

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài