CHƯƠNG V. ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XVI - XVIII

Bình chọn:
4.1 trên 140 phiếu
Đề kiểm tra giữa kì 2 lịch sử 7 - Đề số 1

Đề kiểm tra giữa kì 2 lịch sử 7 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Tóm tắt mục 1. Quang Trung phục hồi kinh tế, xây dựng văn hoá dân tộc

Tóm tắt mục 1. Quang Trung phục hồi kinh tế, xây dựng văn hoá dân tộc

Xem lời giải

Tóm tắt mục 1. Xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII

Tóm tắt mục 1. Xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Tình hình chính trị Đàng ngoài vào thế kỉ XVIII

Tóm tắt mục 1. Tình hình chính trị Đàng ngoài vào thế kỉ XVIII

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Nông nghiệp Đại Việt ở thế kỉ XVI

Tóm tắt mục 1. Nông nghiệp Đại Việt ở thế kỉ XVI

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Triều đình nhà Lê

Tóm tắt mục 1. Triều đình nhà Lê.Từ đầu thế kỉ XVI, nhà Lê bắt đầu suy thoái

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Chính sách quốc phòng, ngoại giao của Quang Trung

Tóm tắt mục 2. Chính sách quốc phòng, ngoại giao của Quang Trung

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ

Tóm tắt mục 2. Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ. Mùa xuân năm 1771, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Những cuộc khởi nghĩa lớn ở Đàng ngoài thế kỉ XVIII

Tóm tắt mục 2. Những cuộc khởi nghĩa lớn ở Đàng ngoài thế kỉ XVIII

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Sự phát triển của nghề thủ công và buôn bán thế kỉ XVI

Tóm tắt mục 2. Sự phát triển của nghề thủ công và buôn bán thế kỉ XVI

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Phong trào khởi nghĩa của nông dân ở đầu thế kỉ XVI

Tóm tắt mục 2. Phong trào khởi nghĩa của nông dân ở đầu thế kỉ XVI

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Nghĩa quân Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn

Tóm tắt mục 1. Nghĩa quân Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Tôn giáo ở thế kỉ XVI - XVIII

Tóm tắt mục 1. Tôn giáo ở thế kỉ XVI - XVIII. Ở các thế kỉ XVI - XVII, Nho giáo vẫn được chính quyền phong kiến đề cao

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Chiến tranh Nam - Bắc triều

Tóm tắt mục 1. Chiến tranh Nam - Bắc triều. Triều đình nhà Lê càng suy yếu thì sự tranh chấp giữa các phe phái phong kiến

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút (1785)

Tóm tắt mục 2. Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút (1785). Sau nhiều lần thất bại, Nguyễn Ánh cầu cứu vua Xiêm.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Sự ra đời chữ Quốc ngữ vào thế kỉ XVI - XVIII

Tóm tắt mục 2. Sự ra đời chữ Quốc ngữ vào thế kỉ XVI - XVIII

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Chiến tranh Trịnh - Nguyễn và sự chia cắt Đàng Trong - Đàng Ngoài

Tóm tắt mục 2. Chiến tranh Trịnh - Nguyễn và sự chia cắt Đàng Trong - Đàng Ngoài

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Tây Sơn hạ thành Phú Xuân - Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh

Tóm tắt mục 1. Tây Sơn hạ thành Phú Xuân - Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Văn học và nghệ thuật dân gian thế kỉ XVI - XVIII

Tóm tắt mục 3. Văn học và nghệ thuật dân gian thế kỉ XVI - XVIII

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Nguyễn Hữu Chỉnh mưu phản - Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà

Tóm tắt mục 2. Nguyễn Hữu Chỉnh mưu phản - Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất