Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI - XVIII

Bình chọn:
4.2 trên 197 phiếu
Tóm tắt mục 1. Nông nghiệp Đại Việt ở thế kỉ XVI

Tóm tắt mục 1. Nông nghiệp Đại Việt ở thế kỉ XVI

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Sự phát triển của nghề thủ công và buôn bán thế kỉ XVI

Tóm tắt mục 2. Sự phát triển của nghề thủ công và buôn bán thế kỉ XVI

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Tôn giáo ở thế kỉ XVI - XVIII

Tóm tắt mục 1. Tôn giáo ở thế kỉ XVI - XVIII. Ở các thế kỉ XVI - XVII, Nho giáo vẫn được chính quyền phong kiến đề cao

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Sự ra đời chữ Quốc ngữ vào thế kỉ XVI - XVIII

Tóm tắt mục 2. Sự ra đời chữ Quốc ngữ vào thế kỉ XVI - XVIII

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Văn học và nghệ thuật dân gian thế kỉ XVI - XVIII

Tóm tắt mục 3. Văn học và nghệ thuật dân gian thế kỉ XVI - XVIII

Xem chi tiết

Sự phát triển phong phú và đa dạng của những loại hình nghệ thuật dân gian

Điểm nổi bật ở các thế kỉ này là sự phục hồi và phát triển của nghệ thuật dân gian. Nhiều khách nước ngoài đến nước ta thế kỉ XVII còn được xem biểu diễn múa trên dây, múa đèn và các trò ảo thuật.

Xem lời giải

Vì sao nghệ thuật dân gian thời kì này phát triển cao ?

Vì sao nghệ thuật dân gian thời kì này phát triển cao ?

Xem lời giải

Thơ Nôm xuất hiện ngày càng nhiều đã có ý nghĩa như thế nào

Chữ Nôm ra đời thể hiện ý thức dân tộc cao

Xem lời giải

Tại sao trong thế kỉ XVII, ở nước ta xuất hiện một số thành thị?

Trong thế kỉ XVII, ở nước ta xuất hiện một số thành thị

Xem lời giải

Nông nghiệp ở Đàng Trong còn có điều kiện phát triển

vùng đất Đàng Trong mới được khai thác, đất đai nhiều, màu mỡ nhất là vùng Nam Bộ,

Xem lời giải

Tình hình kinh tế Đàng Ngoài ở thế kỉ XVII - XVIII phát triển như thế nào ?

- Cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều đã phá hoại nghiêm trọng nên sản xuất nông nghiệp. Chính quyền Lê - Trịnh ít quan tâm đến công tác thuỷ lợi và tổ chức khai hoang

Xem lời giải

Tại sao Hội An trở thành thành phố cảng lớn nhất ở Đàng Trong ?

Hội An là thành phố cảng lớn nhất ở Đàng Trong

Xem lời giải

Ở Đàng Trong, chúa Nguyễn đã làm gì để phát triển nông nghiệp?

- Ở Đàng Trong : Các chúa Nguyễn tổ chức dân đi khai hoang, cấp lương thực, nông cụ, thành lập làng ấp mới khắp vùng Thuận Quảng.

Xem lời giải

Phủ Gia Định gồm có mấy dinh, thuộc những tỉnh nào hiện nay ?

Phù Gia Định gồm hai dinh

Xem lời giải

Cường hào đem cầm bán ruộng công đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp

Ruộng đất bỏ hoang. Mất mùa, đói kém xảy ra dồn dập.

Xem lời giải

Em hãy xác định trên bản đồ Việt Nam ngày nay vị trí các địa danh

Em hãy xác định trên bản đồ Việt Nam ngày nay vị trí các địa danh nói trên.

Xem lời giải

Quê em có những chợ, phố nào?

Quê em có những chợ, phố nào?

Xem lời giải

Em hãy kể tên những làng thủ công có tiếng ở nước ta thời xưa và hiện nay

Em hãy kể tên những làng thủ công có tiếng ở nước ta thời xưa và hiện nay mà em biết.

Xem lời giải

Câu ca dao sau nói lên điều gì? Em hãy kể thêm vài câu ca dao

Câu ca dao sau nói lên điều gì? Em hãy kể thêm vài câu ca dao có nội dung tương tự.

Xem lời giải

Hãy kể tên một số công trình nghệ thuật dân gian mà em biết.

Hãy kể tên một số công trình nghệ thuật dân gian mà em biết.

Xem lời giải

Xem thêm