Bài 15. Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần

Bình chọn:
4.3 trên 222 phiếu
Tóm tắt mục 1. Tình hình kinh tế sau chiến tranh

Tóm tắt mục 1. Tình hình kinh tế sau chiến tranh chống quân xâm lược Mông - Nguyên

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Tình hình xã hội sau chiến tranh chống quân xâm lược Mông - Nguyên

Tóm tắt mục 2. Tình hình xã hội sau chiến tranh chống quân xâm lược Mông - Nguyên

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Đời sống văn hoá thời Trần

Tóm tắt mục 1. Đời sống văn hoá thời Trần

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Văn học thời Trần

Tóm tắt mục 2. Văn học thời Trần.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Giáo dục và khoa học - kĩ thuật thời Trần

Tóm tắt mục 3. Giáo dục và khoa học - kĩ thuật thời Trần

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 4. Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc thời Trần

Tóm tắt mục 4. Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc thời Trần

Xem chi tiết

Em hãy trình bày vài nét về tình hình xã hội thời Trần

Từ đó nêu nhận xét về xã hội thời Trần sau chiến tranh phân hoá sâu sắc hơn trước chiến tranh.

Xem lời giải

Tại sao văn học, khoa học, giáo dục thời Trần phát triển ?

Nhờ đó, đội ngũ các nhà văn, thơ ngày càng nhiều, sau các lần kháng chiến thắng lợi kinh tế phát triển, xã hội thái bình, đội ngũ trí thức nho học càng thêm tự hào, yêu quê hương, đất nước.

Xem lời giải

Nhận xét gì về tình hình văn hoá, giáo dục, khoa học, nghệ thuật thời Trần ?

Nhận xét về tình hình văn hoá, giáo dục, khoa học, nghệ thuật thời Trần

Xem lời giải

Thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Trần sau chiến tranh có gì mới ?

Thăng Long là trung tâm kinh tế sầm uất của cả nước, có nhiều phường thủ công, chợ lớn. Việc buôn bán với thương nhân nước ngoài được đẩy mạnh qua cảng Vân Đồn.

Xem lời giải

Xã hội thời Trần có những tầng lớp nào ?

- Vương hầu, quý tộc ngày càng có nhiều ruộng đất (điền trang, thái ấp). Đây là tầng lớp có nhiều đặc quyền, đặc lợi, nắm giữ các chức vụ chủ yếu trong bộ máy chính quyền ờ triều đình và các địa phương.

Xem lời giải

Tình hình thủ công nghiệp thời Trần như thế nào ?

+ Thủ công nghiệp do nhà nước quản lí trực tiếp rất phát triển và mở rộng nhiều ngành, nghề : làm đồ gốm tráng men, dệt vải, chế tạo vũ khí, đóng thuyền đi biển...

Xem lời giải

Tình hình kinh tế nông nghiệp của Đại Việt sau chiến tranh.

Nhà Trần ban thái ấp cho quý tộc... và thực hiện các biện pháp khuyến nông

Xem lời giải

Sinh hoạt văn hóa thời Trần được thể hiện như thế nào?

Sinh hoạt văn hóa thời Trần được thể hiện như thế nào?

Xem lời giải

Hãy trình bày vài nét về khoa học - kĩ thuật thời Trần.

Hãy trình bày vài nét về khoa học - kĩ thuật thời Trần. Em có nhận xét gì về tình hình đó?

Xem lời giải

Em hãy trình bày vài nét về tình hình giáo dục thời Trần.

Em hãy trình bày vài nét về tình hình giáo dục thời Trần. Em có nhận xét gì về tình hình đó?

Xem lời giải

Em cho biết vài nét về tình hình văn học thời Trần.

Em cho biết vài nét về tình hình văn học thời Trần. Tại sao văn học thời Trần phát triển mạnh và mang đậm lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc?

Xem lời giải

Hãy giới thiệu những nét độc đáo của nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc thời Trần.

Hãy giới thiệu những nét độc đáo của nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc thời Trần.

Xem lời giải