Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập

Bình chọn:
4.3 trên 304 phiếu
Tóm tắt mục 1. Ngô Quyền dựng nền độc lập

Tóm tắt mục 1. Ngô Quyền dựng nền độc lập. Sau chiến thắng Bạch Đằng (938), mưu đồ xâm lược của quân Nam Hán bị đè bẹp

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Tình hình chính trị cuối thời Ngô

Tóm tắt mục 2. Tình hình chính trị cuối thời Ngô. Năm 944, Ngô Quyền mất. Hai con là Ngô Xương Ngập và Ngô Xương Văn

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước

Tóm tắt mục 3. Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước

Xem chi tiết

Em hãy trình bày công lao của Ngô Quyền và Đinh Bộ Lĩnh

Em hãy trình bày công lao của Ngô Quyền và Đinh Bộ Lĩnh đối với nước ta trong buổi đầu độc lập.

Xem lời giải

Tại sao lại xảy ra Loạn 12 sứ quân ?

Tại sao lại xảy ra Loạn 12 sứ quân ?

Xem lời giải

Em hãy cho biết những biểu hiện về ý thức tự chủ của Ngô Quyền

Em hãy cho biết những biểu hiện về ý thức tự chủ của Ngô Quyền trong việc xây dựng đất nước.

Xem lời giải

Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì để chấm dứt tình trạng cát cứ

- Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế (Đinh Tiên Hoàng), đặt tên nước là Đại Cồ Việt (nước Việt lớn), đóng đỏ ờ Hoa Lư (Ninh Bình).

Xem lời giải

Sau khi Ngô Quyền mất, tình hình nước ta như thế nào

Sau khi Ngô Quyền mất, tình hình nước ta như thế nào ?

Xem lời giải

Em có nhận xét gì về tổ chức nhà nước thời Ngô Quyền ?

Em có nhận xét gì về tổ chức nhà nước thời Ngô Quyền ?

Xem lời giải