Bài 24. Khởi nghĩa nông dân Đàng ngoài thế kỉ XVIII

Bình chọn:
4.5 trên 107 phiếu
Tóm tắt mục 1. Tình hình chính trị Đàng ngoài vào thế kỉ XVIII

Tóm tắt mục 1. Tình hình chính trị Đàng ngoài vào thế kỉ XVIII

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Những cuộc khởi nghĩa lớn ở Đàng ngoài thế kỉ XVIII

Tóm tắt mục 2. Những cuộc khởi nghĩa lớn ở Đàng ngoài thế kỉ XVIII

Xem chi tiết

Ý nghĩa lịch sử của phong trào khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài

Nêu được ý nghĩa của phong trào đối với việc góp phần làm lung lay cơ đồ họ Trịnh,

Xem lời giải

Nhận xét về tính chất và quy mô của phong trào nông dân Đàng Ngoài ở thế kỉ XVIII.

Nhận xét về tính chất và quy mô của phong trào nông dân Đàng Ngoài ở thế kỉ XVIII.

Xem lời giải

Những nét chính về tình hình xã hội Đàng Ngoài ở nửa đầu thế kỉ XVIII

Những nét chính về tình hình xã hội Đàng Ngoài ở nửa đầu thế kỉ XVIII

Xem lời giải

Em có nhận xét gì về phong trào nông dân Đàng Ngoài ở thế kỉ XVIII ?

nêu lên tính chất chống phonq kiến (chính quyền Lê — Trịnh, địa chủ, quan lại) quyết liệt và quy mô rộng lớn của phong trào.

Xem lời giải

Hãy kể tên những cuộc khởi nghĩa nông dân tiêu biểu ở Đàng Ngoài.

Hãy kể tên những cuộc khởi nghĩa nông dân tiêu biểu ở Đàng Ngoài?

Xem lời giải

Chính quyền họ Trịnh (Đàng Ngoài) ở thế kỉ XVIII như thế nào ?

Theo sử cũ, chúa Trịnh Giang cho xây nhiều chùa lớn. Năm 1730, hàng vạn dân ở Hải Dương phải đi đào sông, kéo gỗ và đắp đường, chở gạch để tu sửa hai chùa Quỳnh Lâm và Sùng Nghiêm.

Xem lời giải

Sự mục nát của chính quyền họ Trịnh đã dẫn đến những hậu quả gì ?

Nạn đói khủng khiếp năm 1740 - 1741 ở Đàng Ngoài,

Xem lời giải