Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Bình chọn:
4.3 trên 120 phiếu
Tóm tắt những nét chính các chính sách của nhà Nguyễn về chính trị, đối ngoại, kinh tế, xã hội. Tóm tắt những nét chính các chính sách của nhà Nguyễn về chính trị, đối ngoại, kinh tế, xã hội.

Tóm tắt những nét chính các chính sách của nhà Nguyễn về chính trị, đối ngoại, kinh tế, xã hội.

Xem chi tiết

Ở nửa đầu thế kỉ XIX, nước ta có những điều kiện gì mới Ở nửa đầu thế kỉ XIX, nước ta có những điều kiện gì mới

Nửa đầu thế kỉ XIX, nước ta có những điều kiện mới để phát triển kinh tế đất nước như:

Xem chi tiết

Hàng trăm cuộc nổi dậy chống lại nhà Nguyễn nói lên thực trạng xã hội Hàng trăm cuộc nổi dậy chống lại nhà Nguyễn nói lên thực trạng xã hội

Hàng trăm cuộc nổi dậy chống lại nhà Nguyễn nói lên thực trạng xã hội lúc bấy giờ như thế nào?

Xem chi tiết

Em có nhận xét gì về đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn? Em có nhận xét gì về đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn?

Em có nhận xét gì về đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn?

Xem chi tiết

Em có nhận xét gì về tình hình thủ công nghiệp ở thời Nguyễn? Em có nhận xét gì về tình hình thủ công nghiệp ở thời Nguyễn?

Em có nhận xét gì về tình hình thủ công nghiệp ở thời Nguyễn?

Xem chi tiết

Suy nghĩ gì về tài năng của người thợ thủ công nước ta ở đầu thế kỉ XIX? Suy nghĩ gì về tài năng của người thợ thủ công nước ta ở đầu thế kỉ XIX?

Nhận xét trên đây của một người nước ngoài gợi cho em suy nghĩ gì về tài năng của người thợ thủ công nước ta ở đầu thế kỉ XIX?

Xem chi tiết

Những nét chính về ba cuộc khởi nghĩa lớn ở nửa đầu thế kỉ XIX Những nét chính về ba cuộc khởi nghĩa lớn ở nửa đầu thế kỉ XIX

Những nét chính về ba cuộc khởi nghĩa lớn ở nửa đầu thế kỉ XIX

Xem chi tiết

Những nguyên nhân dẫn đến cuộc sống cực khổ của nhân dân ta ở nửa đầu thế kỉ XIX Những nguyên nhân dẫn đến cuộc sống cực khổ của nhân dân ta ở nửa đầu thế kỉ XIX

Những nguyên nhân dẫn đến cuộc sống cực khổ của nhân dân ta ở nửa đầu thế kỉ XIX

Xem chi tiết

Chính sách ngoại thương của nhà Nguyễn đối với các nước phương Tây Chính sách ngoại thương của nhà Nguyễn đối với các nước phương Tây

Chính sách ngoại thương của nhà Nguyễn đối với các nước phương Tây

Xem chi tiết

tại sao việc đắp đê ở thời Nguyễn gặp khó khăn tại sao việc đắp đê ở thời Nguyễn gặp khó khăn

vua quan thời Nguyễn phần lớn không am hiểu tình hình khí hậu, điều kiện tự nhiên ở Đàng Ngoài, không nhận thức được tầm quan trọng của vấn để đê điều

Xem chi tiết

Công cuộc khai hoang ở thời Nguyễn có tác dụng như thế nào ? Công cuộc khai hoang ở thời Nguyễn có tác dụng như thế nào ?

Công cuộc khai hoang ờ thời Nguyễn có tác dụng như thế nào.

Xem chi tiết

Nhà Nguyễn đã làm gì để lập lại chế độ phong kiến tập quyền Nhà Nguyễn đã làm gì để lập lại chế độ phong kiến tập quyền

Nhà Nguyễn đã làm gì để lập lại chế độ phong kiến tập quyền

Xem chi tiết

tại sao diện tích canh tác được tăng thêm mà vẫn còn tình trạng nông dân lưu vong tại sao diện tích canh tác được tăng thêm mà vẫn còn tình trạng nông dân lưu vong

Tại sao diện tích canh tác được tăng thêm mà vẫn còn tình trạng nông dân lưu vong?

Xem chi tiếtHỏi bài