Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Bình chọn:
4.3 trên 129 phiếu
Tóm tắt mục 1. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền

Tóm tắt mục 1. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Kinh tế dưới triều Nguyễn

Tóm tắt mục 2. Kinh tế dưới triều Nguyễn. Về nông nghiệp, sau nhiều năm chiến tranh, nông nghiệp nước ta sa sút nghiêm trọng.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn

Tóm tắt mục 1. Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Các cuộc nổi dậy của nhân dân chống lại nhà Nguyễn

Tóm tắt mục 2. Các cuộc nổi dậy của nhân dân chống lại nhà Nguyễn

Xem chi tiết

Tóm tắt những nét chính các chính sách của nhà Nguyễn về chính trị, đối ngoại, kinh tế, xã hội.

Tóm tắt những nét chính các chính sách của nhà Nguyễn về chính trị, đối ngoại, kinh tế, xã hội.

Xem lời giải

Ở nửa đầu thế kỉ XIX, nước ta có những điều kiện gì mới

Nửa đầu thế kỉ XIX, nước ta có những điều kiện mới để phát triển kinh tế đất nước như:

Xem lời giải

Hàng trăm cuộc nổi dậy chống lại nhà Nguyễn nói lên thực trạng xã hội

Hàng trăm cuộc nổi dậy chống lại nhà Nguyễn nói lên thực trạng xã hội lúc bấy giờ như thế nào?

Xem lời giải

Em có nhận xét gì về tình hình thủ công nghiệp ở thời Nguyễn?

Em có nhận xét gì về tình hình thủ công nghiệp ở thời Nguyễn?

Xem lời giải

Suy nghĩ gì về tài năng của người thợ thủ công nước ta ở đầu thế kỉ XIX?

Nhận xét trên đây của một người nước ngoài gợi cho em suy nghĩ gì về tài năng của người thợ thủ công nước ta ở đầu thế kỉ XIX?

Xem lời giải

Những nét chính về ba cuộc khởi nghĩa lớn ở nửa đầu thế kỉ XIX

Những nét chính về ba cuộc khởi nghĩa lớn ở nửa đầu thế kỉ XIX

Xem lời giải

Những nguyên nhân dẫn đến cuộc sống cực khổ của nhân dân ta ở nửa đầu thế kỉ XIX

Những nguyên nhân dẫn đến cuộc sống cực khổ của nhân dân ta ở nửa đầu thế kỉ XIX

Xem lời giải

Chính sách ngoại thương của nhà Nguyễn đối với các nước phương Tây

Chính sách ngoại thương của nhà Nguyễn đối với các nước phương Tây

Xem lời giải

tại sao việc đắp đê ở thời Nguyễn gặp khó khăn

vua quan thời Nguyễn phần lớn không am hiểu tình hình khí hậu, điều kiện tự nhiên ở Đàng Ngoài, không nhận thức được tầm quan trọng của vấn để đê điều

Xem lời giải

Công cuộc khai hoang ở thời Nguyễn có tác dụng như thế nào ?

Công cuộc khai hoang ờ thời Nguyễn có tác dụng như thế nào.

Xem lời giải

Nhà Nguyễn đã làm gì để lập lại chế độ phong kiến tập quyền

Nhà Nguyễn đã làm gì để lập lại chế độ phong kiến tập quyền

Xem lời giải

Em có nhận xét gì về đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn?

Em có nhận xét gì về đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn?

Xem lời giải

tại sao diện tích canh tác được tăng thêm mà vẫn còn tình trạng nông dân lưu vong

Tại sao diện tích canh tác được tăng thêm mà vẫn còn tình trạng nông dân lưu vong?

Xem lời giải