CHƯƠNG VI. VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

Bình chọn:
4.4 trên 138 phiếu
Các cuộc khởi nghĩa nông dân từ thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX Các cuộc khởi nghĩa nông dân từ thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX

Em hãy lập bảng thống kê (theo mẫu dưới đây) các cuộc khởi nghĩa nông dân từ thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX.

Xem chi tiết
Tình hình kinh tế, văn hoá ở các thế kỉ XVI - nửa đầu thế kỉ XIX Tình hình kinh tế, văn hoá ở các thế kỉ XVI - nửa đầu thế kỉ XIX

Tình hình kinh tế, văn hoá ở các thế kỉ XVI - nửa đầu thế kỉ XIX

Xem chi tiết
Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền ra sao ? Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền ra sao ?

Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền ra sao ?

Xem chi tiết
Quang Trung đã đặt nền tảng cho việc thống nhất đất nước và xây dựng quốc gia như thế nào ? Quang Trung đã đặt nền tảng cho việc thống nhất đất nước và xây dựng quốc gia như thế nào ?

Quang Trung đặt nền tảng cho việc thống nhất đất nước: Tây Sơn lật đổ chính quyền Nguyễn, Trịnh, Lê: Thắng lợi của phong trào Tây Sơn trong

Xem chi tiết
Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền đã diễn ra như thế nào ? Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền đã diễn ra như thế nào ?

- Những biểu hiện về sự mục nát của vua, quan nhà Lê đầu thế kỉ XVI (liên hệ với bài 21, mục 1, nêu lên được những biểu hiện chính như vua, quan ăn chơi xa xỉ, nội bộ vương triển mâu thuẫn...).

Xem chi tiết
Những sự kiện đáng ghi nhớ của lịch sử nước ta từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX Những sự kiện đáng ghi nhớ của lịch sử nước ta từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX

Lập bảng thống kê (theo mẫu dưới đây) những sự kiện đáng ghi nhớ của lịch sử nước ta từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX.

Xem chi tiết
Văn hóa Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX có những thành tựu gì? Văn hóa Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX có những thành tựu gì?

Văn hóa Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX có những thành tựu:

Xem chi tiết
Sự phát triển kinh tế ở nước ta từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX Sự phát triển kinh tế ở nước ta từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX

Hãy trình bày sự phát triển kinh tế ở nước ta từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX.

Xem chi tiết
Hãy nêu tên các vị anh hùng đã có công và giương cao ngọn cờ đấu tranh Hãy nêu tên các vị anh hùng đã có công và giương cao ngọn cờ đấu tranh

Hãy nêu tên các vị anh hùng đã có công và giương cao ngọn cờ đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập cho Tổ quốc.

Xem chi tiết
Sự khác nhau giữa xã hội phong kiến phương Đông và xã hội phong kiến ở châu Âu. Sự khác nhau giữa xã hội phong kiến phương Đông và xã hội phong kiến ở châu Âu.

Sự khác nhau giữa xã hội phong kiến phương Đông và xã hội phong kiến ở châu Âu.

Xem chi tiết
Những nét lớn về tình hình xã hội, kinh tế, văn hóa thời phong kiến. Những nét lớn về tình hình xã hội, kinh tế, văn hóa thời phong kiến.

Những nét lớn về tình hình xã hội, kinh tế, văn hóa thời phong kiến.

Xem chi tiết
Em có nhận xét gì về đề tài của tranh dân gian? Em có nhận xét gì về đề tài của tranh dân gian?

Em có nhận xét gì về đề tài của tranh dân gian?

Xem chi tiết
Ở quê em có những điệu hát dân gian nào? Ở quê em có những điệu hát dân gian nào?

Ở quê em có những điệu hát dân gian

Xem chi tiết
Em hãy trích dẫn vài câu hay một đoạn thơ của vài tác giả cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX. Em hãy trích dẫn vài câu hay một đoạn thơ của vài tác giả cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX.

trích dẫn vài câu hay một đoạn thơ của vài tác giả cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX.

Xem chi tiết
Những thành tựu khoa học - kĩ thuật của nước ta Những thành tựu khoa học - kĩ thuật của nước ta

rút ra nhận xét những thành tựu đó chứng tỏ trí tuệ thông minh, tài năng sáng tạo của người thợ thủ công nước ta bấy giờ.

Xem chi tiết
Về một số thành tựu văn học, nghệ thuật, khoa học, kĩ thuật ở nước ta Về một số thành tựu văn học, nghệ thuật, khoa học, kĩ thuật ở nước ta

Về một số thành tựu văn học, nghệ thuật, khoa học, kĩ thuật ở nước ta cuối thế kỉ XVIII — nửa đầu thế kỉ XIX

Xem chi tiết
Nghệ thuật nước ta ở cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX Nghệ thuật nước ta ở cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX

Nghệ thuật nước ta ở cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX có những nét gì đặc sắc so với các thế kỉ trước

Xem chi tiết
Sự phát triển rực rỡ của văn hoá Nôm cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX Sự phát triển rực rỡ của văn hoá Nôm cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX

Văn hóa dân tộc phát triển đến đỉnh cao với nhiều tác phẩm, tác giả nổi tiếng, chứng tỏ cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX văn học chữ Nôm hơn hẳn văn học chữ Hán về số lượng và chất lượng.

Xem chi tiết
Tóm tắt những nét chính các chính sách của nhà Nguyễn về chính trị, đối ngoại, kinh tế, xã hội. Tóm tắt những nét chính các chính sách của nhà Nguyễn về chính trị, đối ngoại, kinh tế, xã hội.

Tóm tắt những nét chính các chính sách của nhà Nguyễn về chính trị, đối ngoại, kinh tế, xã hội.

Xem chi tiết
Ở nửa đầu thế kỉ XIX, nước ta có những điều kiện gì mới Ở nửa đầu thế kỉ XIX, nước ta có những điều kiện gì mới

Nửa đầu thế kỉ XIX, nước ta có những điều kiện mới để phát triển kinh tế đất nước như:

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài