CHƯƠNG VI. VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

Bình chọn:
4.4 trên 139 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 - Đề số 1 Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 - Đề số 2 Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 - Đề số 3 Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 - Đề số 4 Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 - Đề số 5 Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 - Đề số 6 Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 - Đề số 6

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Các cuộc khởi nghĩa nông dân từ thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX Các cuộc khởi nghĩa nông dân từ thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX

Em hãy lập bảng thống kê (theo mẫu dưới đây) các cuộc khởi nghĩa nông dân từ thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX.

Xem chi tiết

Tình hình kinh tế, văn hoá ở các thế kỉ XVI - nửa đầu thế kỉ XIX Tình hình kinh tế, văn hoá ở các thế kỉ XVI - nửa đầu thế kỉ XIX

Tình hình kinh tế, văn hoá ở các thế kỉ XVI - nửa đầu thế kỉ XIX

Xem chi tiết

Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền ra sao ? Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền ra sao ?

Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền ra sao ?

Xem chi tiết

Quang Trung đã đặt nền tảng cho việc thống nhất đất nước và xây dựng quốc gia như thế nào ? Quang Trung đã đặt nền tảng cho việc thống nhất đất nước và xây dựng quốc gia như thế nào ?

Quang Trung đặt nền tảng cho việc thống nhất đất nước: Tây Sơn lật đổ chính quyền Nguyễn, Trịnh, Lê: Thắng lợi của phong trào Tây Sơn trong

Xem chi tiết

Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền đã diễn ra như thế nào ? Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền đã diễn ra như thế nào ?

- Những biểu hiện về sự mục nát của vua, quan nhà Lê đầu thế kỉ XVI (liên hệ với bài 21, mục 1, nêu lên được những biểu hiện chính như vua, quan ăn chơi xa xỉ, nội bộ vương triển mâu thuẫn...).

Xem chi tiết

Những sự kiện đáng ghi nhớ của lịch sử nước ta từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX Những sự kiện đáng ghi nhớ của lịch sử nước ta từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX

Lập bảng thống kê (theo mẫu dưới đây) những sự kiện đáng ghi nhớ của lịch sử nước ta từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX.

Xem chi tiết

Văn hóa Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX có những thành tựu gì? Văn hóa Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX có những thành tựu gì?

Văn hóa Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX có những thành tựu:

Xem chi tiết

Sự phát triển kinh tế ở nước ta từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX Sự phát triển kinh tế ở nước ta từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX

Hãy trình bày sự phát triển kinh tế ở nước ta từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX.

Xem chi tiết

Hãy nêu tên các vị anh hùng đã có công giương cao ngọn cờ đấu tranh Hãy nêu tên các vị anh hùng đã có công giương cao ngọn cờ đấu tranh

Hãy nêu tên các vị anh hùng đã có công giương cao ngọn cờ đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập cho Tổ quốc.

Xem chi tiết

Sự khác nhau giữa xã hội phong kiến phương Đông và xã hội phong kiến ở châu Âu. Sự khác nhau giữa xã hội phong kiến phương Đông và xã hội phong kiến ở châu Âu.

Sự khác nhau giữa xã hội phong kiến phương Đông và xã hội phong kiến ở châu Âu.

Xem chi tiết

Những nét lớn về tình hình xã hội, kinh tế, văn hóa thời phong kiến. Những nét lớn về tình hình xã hội, kinh tế, văn hóa thời phong kiến.

Những nét lớn về tình hình xã hội, kinh tế, văn hóa thời phong kiến.

Xem chi tiết

Em có nhận xét gì về đề tài của tranh dân gian? Em có nhận xét gì về đề tài của tranh dân gian?

Em có nhận xét gì về đề tài của tranh dân gian?

Xem chi tiết

Ở quê em có những điệu hát dân gian nào? Ở quê em có những điệu hát dân gian nào?

Ở quê em có những điệu hát dân gian

Xem chi tiết

Em hãy trích dẫn vài câu hay một đoạn thơ của vài tác giả cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX. Em hãy trích dẫn vài câu hay một đoạn thơ của vài tác giả cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX.

trích dẫn vài câu hay một đoạn thơ của vài tác giả cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX.

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài