Đề kiểm tra 15 phút phần 1 lịch sử 7 - Đề số 7 có lời giải chi tiết


Đề bài

Câu 1. Phong trào Văn hóa Phục hưng diễn ra đầu tiên ở nước nào?

A. Pháp.                     B. Italia.

C. Đức.                    D. Thụy Sĩ.

Câu 2. Nội dung nào sau đây không phản ánh về nguyên nhân dẫn đến phong trào Văn hóa Phục hưng?

A. Chế độ phong kiến kìm hãm xã hội.

B. Giai cấp tư sản không có địa vị chính trị.

C. Giai cấp tư sản đấu tranh đòi quyền lợi.

D. Nền văn hóa phong kiến ngày càng phát triển.

Câu 3. Trong thời Phục hưng đã xuất hiện nhiều nhà văn hóa, khoa học thiên tài mà người ta gọi là gì?

A. “Những con người khổng lồ”.

B. “Những con người sáng tạo”.

C. “Những con người vĩ đại”.

D. “Những con người tài năng”.

Câu 4. Người khởi xướng phong trào Cải cách tôn giáo là ai và là người nước nào?

A. Can-vanh, người Thụy Sĩ.

B. R. Đê-các-tơ, người Ý.

C. U. Sếch-xpia, người Nga.

D. M. Lu – thơ, người Đức.

Câu 5. Trong phong trào Cải cách tôn giáo, giai cấp tư sản chống lại thế lực nào?

A. Giáo hội.                      B. Tu sĩ.

C. Quý tộc.                      D. Thương nhân.

Câu 6. Ý nào sau đây không phản ánh nội dung của phong trào Cải cách tôn giáo?

A. Chỉ trích mạnh mẽ giáo lí giả dối của Giáo hội.

B. Cứu vớt con người bằng lòng tin.

C. Đòi bãi bỏ lễ nghi phiền toái.

D. Quay về giáo lí Ki-tô nguyên thủy.

Câu 7. Tại sao giai cấp tư sản lại chọn văn hoá để mở đầu cho phương thức đấu tranh chống phong kiến?

A. Lực lượng của giai cấp tư sản không muốn đấu tranh bằng bạo lực với giai cấp phong kiến.

B. Đấu tranh bằng chính trị, kinh tế, quân sự sẽ đem lại nhiều tổn thất cho giai cấp tư sản.

C. Giai cấp tư sản không đủ sức mạnh để đấu tranh chống phong kiến trên lĩnh vực khác.

D. Những giá trị văn hoá góp phần tác động, tập hợp lực lượng chống lại chế độ phong kiến.

Câu 8. Nội dung nào dưới đây thể hiện điểm tiến bộ của phong trào Văn hóa Phục hưng?

A. Đề cao giáo lí nhà thờ.

C. Đề cao khoa học tự nhiên.

B. Coi trọng phát triển văn hóa tư sản.

D. Đề cao trật tự phong kiến.

Câu 9. Phong trào Văn hoá Phục hưng mang tính chất nào dưới đây?

A. Tính chất vô sản.

B. Tính chất tư sản.

C. Tính chất phong kiến.

D. Tính chất dân chủ. 

Câu 10. Ý nào dưới đây phản ánh không đúng lí do Italia là quê hương đầu tiên của phong trào Văn hóa phục hưng?

A. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện sớm ở Italia.

B. Italia là quê hương của nền văn hóa Hy Lạp, La Mã cổ đại.

C. Khôi phục lại các giá trị văn hóa tạo nên tinh thần dân tộc Italia.

D. Giai cấp phong kiến ở Italia muốn củng cố lại nền văn hóa.

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1.B

2.D

3.A

4.D

5.A

6.B

7.D

8.C

9.B

10.C

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 8

Cách giải:

Quê hương của phong trào Văn hóa Phục hưng là Italia, rồi từ đó lan nhanh sang các nước Tây Âu khác và trở thành một trào lưu rộng lớn.

Chọn đáp án: B

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 8

Cách giải:                      

* Nguyên nhân dẫn đến PTVHPH

+ Chế độ phong kiến kìm hãm xã hội.

+ Giai cấp tư sản có địa vị về kinh tế nhưng không có địa vị về chính trị.

-> Giai cấp tư sản đấu tranh đòi quyền lợi

è PT Văn hóa Phục hưng.

Chọn đáp án: D

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 8.

Cách giải:               

Trong thời kì Phục hưng, sự xuất hiện của rất nhiều nhà văn hóa, khoa học thiên tài mà người ta gọi là “những con người khổng lồ” về tư tưởng và sự uyên bác trong lịch sử nhân loại:

- Ph. Ra-bơ-le vừa là nhà văn, vừa là nhà y học lớn.

- R. Đê-các-tơ không những là nhà toán học xuất sắc mà còn là nhà triết học lớn.

- Lê-ô-na đơ Vanh-xi là họa sĩ thiên tài, cũng là kĩ sư nổi tiếng.

- N. Cô-péc-ních, Ga-li-lê là những nhà thiên văn có nhiều công hiến lớn cho ngành thiên văn học, ….

Chọn đáp án: A

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 9

Cách giải:

- Người khởi xướng phong trào cải cách tôn giáo là M. Lu-thơ (1483 - 1546), một tu sĩ ở Đức.

- Tại Thuỵ Sĩ, một giáo phái cải cách khác ra đời, gọi là đạo Tin Lành, do Can-vanh sáng lập, được đông đảo nhân dân tin theo.

Chọn đáp án: D

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 6

Cách giải:

Trong suốt hơn một nghìn năm, giai cấp phong kiến châu Âu đã lấy Kinh thánh của đạo Ki-tô làm cơ sở tư tưởng chính thống của mình và dựa vào Giáo hội để thống trị nhân dân về mặt tinh thần.

=> Vì thế, giai cấp tư sản đang lên coi Giáo hội là một thế lực cản trở bước tiến của họ. Họ đòi thay đổi và “cải cách” tổ chức Giáo hội.

Chọn đáp án: A

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 9

Cách giải: 

Trong phong trào Cải cách tôn giáo, M. Lu-thơ chủ trương:

- Kịch liệt lên án những hành vi tham lam của Giáo hoàng, chỉ trích mạnh mẽ giáo lí giả dối của Giáo hội.

- Đòi bãi bỏ những thủ tục, lễ nghi phiền toái.

- Đòi quay về với giáo lí Ki-tô nguyên thuỷ.

=> Nội dung “cứu vớt con người bằng lòng tin” không có trong nội dung của phong trào Cải cách tôn giáo

Chọn đáp án: B

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 3, suy luận

Cách giải:

- Phong trào Văn hóa Phục hưng là: Khôi phục lại nền văn hoá Hy-Lạp Rô-Ma cổ đại, sáng tạo nền văn hoá mới của giai cấp tư sản.

- Những thành tựu văn hóa từ thế kỉ XI đến thế kỉ XIII không đáp ứng được nhu cầu của giai cấp tư sản mới ra đời, họ không thể chịu được sự ràng buộc của hệ tư tưởng phong kiến lỗi thời.

=> Những giá trị văn hoá cổ đại là tinh hoa nhân loại, việc khôi phục nó sẽ góp phần tác động, tập hợp được đông đảo lực lượng chống lại chế độ phong kiến.

Chọn đáp án: D

Câu 8.

Cách giải: sgk trang 5, suy luận, loại trừ

Phương pháp:

Nội dung tiến bộ của phong trào Văn hóa phục hưng:

- Lên án nghiêm khắc Giáo hội và đả phá trật tự xã hội phong kiến.

- Đề cao giá trị con người và tự do cá nhân.

- Chú trọng các nội dung về khoa học kĩ thuật, xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ.

=> Đề cao khoa học tự nhiên là một trong những điểm tiến bộ của phong trào văn hóa Phục hưng.

Chọn đáp án: C

Câu 9.

Phương pháp: sgk trang 8,9, lý giải

Cách giải:                  

Phong trào Văn hóa Phục hưng và phong trào Cải cách tôn giáo là một phong trào rộng lớn trên nhiều lĩnh vực, trong đó ý thức hệ tư sản chiếm vị trí chi phối hay nói cách khác đây là 1 cuộc cách mạng văn hóa tư tưởng của giai cấp tư sản nhằm chống lại giáo hội thiên chúa và chế độ phong kiến => Phong trào văn hóa Phục hưng mang tính chất tư sản.

Chọn đáp án: B

Câu 10.

Phương pháp: sgk trang 8, suy luận

Cách giải:

 Phong trào Văn hóa Phục hưng ra đời sớm nhất ở I-ta-li-a, vì:

- Từ thế kỉ XIV, I-ta-li-a có nền kinh tế hàng hóa phát triển, có đời sống đô thị phồn thịnh với những thành thị tự do, quan hệ tư bản chủ nghĩa chiếm địa vị thống trị, phát triển như những quốc gia riêng biệt

- I-ta-li-a là quê hương của La Mã, nơi đã để lại những giá trị văn hóa lớn trong lịch sử loài người. Việc khôi phục lại nền văn hóa cổ đại tạo nên tinh thần dân tộc ở Italia.

=> Đáp án C: Khôi phục lại các giá trị văn hóa tạo nên tinh thần dân tộc Italia không phải là nguyên nhân dẫn đến Italia là quê hương đầu tiên của phong trào Văn hóa phục hưng.

Chọn đáp án: C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.