CHƯƠNG X: NỘI TIẾT

Bình chọn:
4.7 trên 62 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 10 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 10 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 10 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 10 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 10 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 10 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 10 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 10 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 10 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 10 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 10 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 10 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 10 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 10 - Sinh học 8

Xem lời giải

Hãy kể tên các tuyến mà em đã biết và cho biết chúng thuộc loại tuyến nào.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 174 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Câu 1 trang 175 sgk sinh lớp 8

Giải bài 1 trang 175 SGK Sinh học 8. Lập bảng so sánh cấu tạo và chức năng của tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết. Chúng giống và khác nhau ở những điểm nào ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 175 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 175 SGK Sinh học 8. Nêu tính chất và vai trò của các hoocmôn, từ đó xác định rõ tầm quan trọng của các tuyến nội tiết đối với đời sống.

Xem lời giải

Hãy nêu ý nghĩa của cuộc vận động "Toàn dân dùng muối iốt”.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 177 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Câu 1 trang 178 sgk sinh lớp 8

Giải bài 1 trang 178 SGK Sinh học 8. Lập bảng tổng kết vai trò của các tuyến nội tiết đã học theo mẫu sau

Xem lời giải

Bài 2 trang 178 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 178 SGK Sinh học 8. Phân biệt bệnh Bazơđô với bệnh bướu cổ do thiếu iốt.

Xem lời giải

Hãy nêu chức năng của tuyến tụy mà em biết.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 179 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Hãy trình bày tóm tắt quá trình điểu hoà đường huyết giữ được mức ổn định.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 179 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Hãy trình bày khái quát cấu tạo của tuyến trên thận.

Dựa vào hình 57-2, hãy trình bày khái quát cấu tạo của tuyến trên thận.

Xem lời giải

Câu 1 trang 181 sgk sinh lớp 8

Giải bài 1 trang 181 SGK Sinh học 8. Trình bày chức năng của các hoocmôn tuyến tụy.

Xem lời giải

Bài 2 trang 181 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 181 SGK Sinh học 8. Trình bày vai trò của tuyến trên thận.

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 181 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 181 SGK Sinh học 8. Thử trình bày bằng sơ đồ quá trình điều hòa đường trong máu, đảm bảo giữ glucozo ở mức ổn định nhờ các hoocmon tuyến tụy

Xem lời giải

Dựa vào hình 58 - 1, 58 - 2 để hoàn chỉnh thông tin - Trang 182

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 182 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất