Câu 4.15 trang 104 SBT Đại số 10 Nâng cao


Giải bài tập Câu 4.15 trang 104 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LG a

Chứng minh rằng \(x + \left| x \right| \ge 0\) với mọi x ∈ R.

 

Lời giải chi tiết:

Với \(x ≥ 0\) thì hiển nhiên \(x + |x| ≥ 0\)

Với \(x < 0\) thì \(x + \left| x \right| = x - x = 0.\)

 

LG b

Chứng minh rằng \(\sqrt {{\rm{x}} + \sqrt {{{\rm{x}}^2} - x + 1} } \) xác định với mọi x ∈ R.

 

Lời giải chi tiết:

\(x + \sqrt {{{\rm{x}}^2} - x + 1}\)

\(  = x + \sqrt {{{\left( {{\rm{x}} - \dfrac{1}{2}} \right)}^2} + \dfrac{3}{4}}  \ge \left( {{\rm{x}} - \dfrac{1}{2}} \right) + \left| {x - \dfrac{1}{2}} \right| \ge 0\)

Vậy \(\sqrt {{\rm{x}} + \sqrt {{{\rm{x}}^2} - x + 1} } \) xác định với mọi x.

Loigiaihay.com

 

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.