Bài tập Ôn tập chương 1 - Vectơ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 53 trang 14 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 53 trang 14 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Tam giác ABC là tam giác gì nếu nó thỏa mãn một trong các điều kiện sau đây?

Xem lời giải

Bài 54 trang 14 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 54 trang 14 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Tứ giác ABCD là hình gì nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau đây?...

Xem lời giải

Bài 55 trang 14 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 55 trang 14 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Cho G là trọng tâm tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy hai điểm M và N sao cho AM=MN=NB...

Xem lời giải

Bài 56 trang 14 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 56 trang 14 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Cho tam giác ABC. Hãy xác định các điểm M, N, P sao cho:...

Xem lời giải

Bài 57 trang 14 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 57 trang 14 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Cho tam giác ABC, với mỗi số k ta xác định các điểm A’, B’, sao cho ...

Xem lời giải

Bài 58 trang 15 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 58 trang 15 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm A(4;0), B(2;-2). Đường thẳng AB cắt trục Oy tại điểm M. Trong ba điểm A, B, M điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

Xem lời giải

Bài tập trắc nghiệm trang 15, 16, 17 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài tập trắc nghiệm trang 15, 16, 17 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Chọn đáp án đúng:...

Xem lời giải