Bài 18, 19, 20, 21, 22 trang 126, 127 SBT Hình học 10 Nâng cao


Giải bài tập Bài 18, 19, 20, 21, 22 trang 126, 127 SBT Hình học 10 Nâng cao

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 18

Elip có hai tiêu điểm \(F_1(-1 ; 0), F_2(1 ; 0)\) và tâm sai \(e =  \dfrac{1}{5}\) có phương trình là

A. \( \dfrac{{{x^2}}}{{24}} +  \dfrac{{{y^2}}}{{25}} = 1;\)

B. \( \dfrac{{{x^2}}}{{25}} +  \dfrac{{{y^2}}}{{24}} = 1;\)

C. \( \dfrac{{{x^2}}}{{24}} +  \dfrac{{{y^2}}}{{25}} =  - 1;\)

D. \( \dfrac{{{x^2}}}{{25}} +  \dfrac{{{y^2}}}{{24}} =  - 1.\)

 

Lời giải chi tiết:

Chọn (B).

 

Bài 19

Elip có hai tiêu điểm là \(O(0 ; 0), F(4 ; 0)\) và một đỉnh là \(A(-2 ; 0),\) có tâm sai là

A.  \( \dfrac{1}{3};\)

B. \( \dfrac{2}{3};\)

C. \( \dfrac{3}{4};\)

D. \( \dfrac{1}{2}.\)

 

Lời giải chi tiết:

Chọn (D).

 

Bài 20

Elip \((E)\) có độ dài trục bé bằng tiêu cự. Tâm sai của \((E)\) là :

A. \( \dfrac{1}{{\sqrt 2 }};\)

B. \( \dfrac{2}{{\sqrt 2 }};\)

C. \( \dfrac{1}{3};\)

D. \( 1.\)

 

Lời giải chi tiết:

Chọn (A).

 

Bài 21

Hypebol có hai tiêu điểm là \(F_1(-2 ; 0), F_2(2 ; 0)\) và một đỉnh là \(A(1 ; 0)\) có phương trình là:

A.\( \dfrac{{{y^2}}}{1} -  \dfrac{{{x^2}}}{3} = 1;\)

B. \( \dfrac{{{x^2}}}{1} +  \dfrac{{{y^2}}}{3} = 1;\)

C. \( \dfrac{{{x^2}}}{3} -  \dfrac{{{y^2}}}{1} = 1;\)

D. \( \dfrac{{{x^2}}}{1} -  \dfrac{{{y^2}}}{3} = 1.\)

 

Lời giải chi tiết:

Chọn (D).

 

Bài 22

Hypebol có hai tiệm cận vuông góc với nhau, độ dài trục thực bằng \(6\), có phương trình chính tắc là:

A. \( \dfrac{{{x^2}}}{6} -  \dfrac{{{y^2}}}{1} = 1;\)

B. \( \dfrac{{{x^2}}}{6} -  \dfrac{{{y^2}}}{6} = 1;\)

C. \( \dfrac{{{x^2}}}{9} -  \dfrac{{{y^2}}}{9} = 1;\)

D. \( \dfrac{{{x^2}}}{1} -  \dfrac{{{y^2}}}{6} = 1.\)

 

Lời giải chi tiết:

Chọn (C).

Loigiaihay.com

 

 

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.