Bài tập Ôn tập chương 2: Hàm số

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 2.37 trang 36 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.37 trang 36 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Chứng minh rằng y = 0 là hàm số duy nhất xác định trên R và có đồ thị nhận trục hoành làm trục đối xứng...

Xem lời giải

Bài 2.38 trang 36 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.38 trang 36 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Giả sử y = f(x) là hàm số xác định trên tập đối xứng S...

Xem lời giải

Bài 2.39 trang 36 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.39 trang 36 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Gọi A và B là hai điểm thuộc đồ thị của hàm số có hoành độ lần lượt là -1 và 3...

Xem lời giải

Bài 2.40 trang 36 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.40 trang 36 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho hàm số y = - 3x^2 có đồ thị là parabol (P)...

Xem lời giải

Bài 2.41 trang 37 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.41 trang 37 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Tìm hàm số bậc hai có đồ thị là parabol (P), biết rằng đường thẳng...

Xem lời giải

Bài 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46 trang 37 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46 trang 37 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Trong các bài từ 2.42 đến 2.49, hãy chọn phương án trả lời đúng trong các phương án đã cho...

Xem lời giải

Bài 2.47, 2.48, 2.49 trang 38 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.47, 2.48, 2.49 trang 38 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Chọn đáp án đúng...

Xem lời giải

Bài 2.50, 2.51, 2.52 trang 38, 39 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.50, 2.51, 2.52 trang 38, 39 SBT Đại số 10 Nâng cao. Trong mỗi bài từ bài 2.50 đến bài 2.52, hãy ghép mỗi thành phần của cột trái với một thành phần thích hợp ở cột phải để được khẳng định đúng...

Xem lời giải