Bài 2: Hàm số bậc nhất

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 2.14 trang 32 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.14 trang 32 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Vẽ đồ thị của mỗi hàm số sau :...

Xem lời giải

Bà 2.15 trang 32 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.15 trang 32 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Trong mỗi trường hợp sau, tìm các giá trị của k sao cho đồ thị của hàm số...

Xem lời giải

Bài 2.16 trang 32 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.16 trang 32 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Tìm các cặp đường thẳng song song trong các đường thẳng cho sau đây:...

Xem lời giải

Bài 2.17 trang 32 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.17 trang 32 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Vẽ đồ thị của mỗi hàm số sau và lập bảng biến thiên của nó :...

Xem lời giải

Bài 2.18 trang 32 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.18 trang 32 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Trong mỗi trường hợp sau, xác định \(a\) và \(b\) sao cho đường thẳng \(y = ax + b\)...

Xem lời giải

Bài 2.19 trang 33 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.19 trang 33 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho điểm A. Hãy xác định tọa độ của điểm B, biết rằng B đối xứng với A qua trục hoành...

Xem lời giải

Bài 2.20 trang 33 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.20 trang 33 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho điểm A. Hãy xác định tọa độ của điểm B, biết rằng B đối xứng với A qua trục tung...

Xem lời giải

Bài 2.21 trang 33 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.21 trang 33 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Một tia sáng chiếu xiên một góc 45˚đến điểm O trên bề mặt của một chất lỏng thì bị khúc xạ như hình 2.3. Ta lập hệ tọa độ \(Oxy\) như đã thể hiện trên hình vẽ.

Xem lời giải

Bài 2.22 trang 33 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.22 trang 33 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Tìm điểm A sao cho đường thẳng y = 2mx + 1 – m luôn đi qua A, dù m lấy bất cứ giá trị nào.

Xem lời giải

Bài 2.23 trang 33 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.23 trang 33 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Trong mỗi trường hợp sau, tìm các giá trị của m sao cho...

Xem lời giải