Bài 2.50, 2.51, 2.52 trang 38, 39 SBT Đại số 10 Nâng cao


Giải bài 2.50, 2.51, 2.52 trang 38, 39 SBT Đại số 10 Nâng cao. Trong mỗi bài từ bài 2.50 đến bài 2.52, hãy ghép mỗi thành phần của cột trái với một thành phần thích hợp ở cột phải để được khẳng định đúng...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Trong mỗi bài từ bài 2.50 đến bài 2.52, hãy ghép mỗi thành phần của cột trái với một thành phần thích hợp ở cột phải để được khẳng định đúng.

Bài 2.50

a. Điểm \((2 ; 2)\) là đỉnh của parabol

b. Điểm \(\left( { - {1 \over 2};{1 \over 2}} \right)\) là đỉnh của parabol

1. \(y = 2{x^2} + 2x + 1\)

2. \(y = {x^2} - x + 1\)

3. \(y =  - 0,25{x^2} + x + 1\)

Lời giải chi tiết:

(a) ⟷ (3) ; (b) ⟷ (1)

Bài 2.51

Xét parabol (P) : \(y = a{x^2} + bx + c\)

a. Chắc chắn (P) có đỉnh nằm ở phía dưới trục hoành

b. Chắc chắc (P) có đỉnh nằm ở phía trên trục hoành

1. nếu \(a < 0\) và \(c < 0\)

2. nếu \(a > 0\) và \(c < 0\)

3. nếu \(a < 0\) và \(c > 0\)

4. nếu \(a > 0\) và \(c > 0\)

Lời giải chi tiết:

(a) ⟷ (2) ; (b) ⟷ (3)

Bài 2.52

Xét parabol (P): \(y = a{x^2} + bx + c\) với \(a < 0\), \(\Delta  = {b^2} - 4ac\).

a. Chắc chắn (P) cắt trục hoành tại hai điểm có hoành độ dương

b. Chắc chắn (P) cắt trục hoành tại hai điểm có hoành độ âm

1. nếu \(∆ > 0, b < 0\) và \(c < 0\)

2. nếu \(∆ > 0, b > 0\) và \(c > 0\)

3. nếu \(∆ > 0, b < 0\) và \(c > 0\)

4. nếu \(∆ > 0, b > 0\) và \(c < 0\)

Lời giải chi tiết:

(a) ⟷ (4) ; (b) ⟷ (1)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.