Bài 2.47, 2.48, 2.49 trang 38 SBT Đại số 10 Nâng cao


Giải bài 2.47, 2.48, 2.49 trang 38 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Chọn đáp án đúng...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chọn đáp án đúng

Bài 2.47

Trục đối xứng của parabol \(y =  - 2{x^2} + 5x + 3\) là đường thẳng

A. \(x = {5 \over 2}\);

B. \(x =  - {5 \over 2}\);

C. \(x = {5 \over 4}\);

D. \(x =  - {5 \over 4}\).

Lời giải chi tiết:

Phương án (C).

Ta có: \( - \frac{b}{{2a}} =  - \frac{5}{{2.\left( { - 2} \right)}} = \frac{5}{4}\)

Do đó trục đối xứng \(x = {5 \over 4}\).

Chú ý. Tránh các nhầm lẫn về dấu và nhầm lẫn giữa \({b \over {2a}}\) và \({b \over a}\).

Bài 2.48

Hàm số \(y = 2{x^2} + 4x - 1\)

A. Đồng biến trên khoảng \(\left( { - \infty ; - 2} \right)\) và nghịch biến trên khoảng \(\left( { - 2; + \infty } \right)\) ;

B. Nghịch biến trên khoảng \(\left( { - \infty ; - 2} \right)\) và đồng biến trên khoảng \(\left( { - 2; + \infty } \right)\) ;

C. Đồng biến trên khoảng \(\left( { - \infty ; - 1} \right)\) và nghịch biến trên khoảng \(\left( { - 1; + \infty } \right)\) ;

D. Nghịch biến trên khoảng \(\left( { - \infty ; - 1} \right)\) và đồng biến trên khoảng \(\left( { - 1; + \infty } \right)\).

Lời giải chi tiết:

Phương án (D)

Ta có: \(a = 2 > 0\) và \( - \frac{b}{{2a}} =  - \frac{4}{{2.2}} =  - 1\) nên hàm số nghịch biến trên khoảng \(\left( { - \infty ; - 1} \right)\) và đồng biến trên khoảng \(\left( { - 1; + \infty } \right)\).

Bài 2.49

Hàm số \(y =  - {x^2} - 3x + 5\) có

A. Giá trị lớn nhất khi \(x = {3 \over 2}\) ;

B. Giá trị lớn nhất khi \(x =  - {3 \over 2}\) ;

C. Giá trị nhỏ nhất khi \(x = {3 \over 2}\) ;

D. Giá trị nhỏ nhất khi \(x =  - {3 \over 2}\) .

Lời giải chi tiết:

Phương án (B)

Ta có: \(a =  - 1 < 0\) và \( - \frac{b}{{2a}} =  - \frac{{ - 3}}{{2.\left( { - 1} \right)}} =  - \frac{3}{2}\) nên hàm số đạt GTLN tại \(x =  - \frac{3}{2}\).

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài