Bài 2.31 trang 65 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Giải bài 2.31 trang 65 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Tìm...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm

LG a

Số hạng thứ 8 trong khai triển của \({\left( {1 - 2x} \right)^{12}}\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}{\left( {1 - 2x} \right)^{12}}\\ = \sum\limits_{k = 0}^{12} {C_{12}^k{{.1}^{12 - k}}.{{\left( { - 2x} \right)}^k}} \\ = \sum\limits_{k = 0}^{12} {C_{12}^k.{{\left( { - 2} \right)}^k}.{x^k}} \end{array}\)

Số hạng thứ 8 ứng với \(k = 7\) nên \({T_8} = C_{12}^7.{\left( { - 2} \right)^7}.{x^7} =  - C_{12}^7{.2^7}.{x^7}\)

LG b

Số hạng thứ 6 trong khai triển của \({\left( {2 - {x \over 2}} \right)^9}\)

Lời giải chi tiết:

\({\left( {2 - \frac{x}{2}} \right)^9} = \sum\limits_{k = 0}^9 {C_9^k{{.2}^{9 - k}}.{{\left( { - \frac{x}{2}} \right)}^k}} \)

Số hạng thứ 6 ứng với \(k = 5\) nên:

\({T_6} = C_9^5{.2^4}.{\left( { - \frac{x}{2}} \right)^5}\) \( =  - C_9^5.16.\frac{{{x^5}}}{{32}} =  - 63{x^5}\)

LG c

Số hạng thứ 12 trong khai triển của \({\left( {2 - x} \right)^{15}}\)

Các số hạng được sắp xếp theo thứ tự lũy thừa tăng dần của x.

Lời giải chi tiết:

\({\left( {2 - x} \right)^{15}} = \sum\limits_{k = 0}^{15} {C_{15}^k{{.2}^{15 - k}}.{{\left( { - x} \right)}^k}} \)

Số hạng thứ 12 ứng với \(k = 11\) nên:

\({T_{12}} = C_{15}^{11}{.2^4}.{\left( { - x} \right)^{11}}\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3: Nhị thức Niu - tơn

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài