Bài 2.29 trang 65 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Đề bài

Tìm số hạng thứ 4 trong khai triển \({\left( {a - 2x} \right)^{20}}\) theo lũy thừa tăng dần của x.

Lời giải chi tiết

Ta có: \({\left( {a - 2x} \right)^{20}} = \sum\limits_{k = 0}^{20} {C_{20}^k{a^{20 - k}}{{\left( { - 2x} \right)}^k}} \)

Số hạng thứ tư theo lũy thừa tăng dần của \(x\) ứng với \(k = 3\)

\( \Rightarrow \) số hạng cần tìm là \(C_{20}^3.{a^{20 - 3}}.{\left( { - 2x} \right)^3} =  - 8C_{20}^3{a^{17}}{x^3}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3: Nhị thức Niu - tơn

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài