Bài 2.29 trang 65 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Giải bài 2.29 trang 65 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Tìm số hạng thứ 4 trong khai triển...

Đề bài

Tìm số hạng thứ 4 trong khai triển \({\left( {a - 2x} \right)^{20}}\) theo lũy thừa tăng dần của x.

Lời giải chi tiết

Ta có: \({\left( {a - 2x} \right)^{20}} = \sum\limits_{k = 0}^{20} {C_{20}^k{a^{20 - k}}{{\left( { - 2x} \right)}^k}} \)

Số hạng thứ tư theo lũy thừa tăng dần của \(x\) ứng với \(k = 3\)

\( \Rightarrow \) số hạng cần tìm là \(C_{20}^3.{a^{20 - 3}}.{\left( { - 2x} \right)^3} =  - 8C_{20}^3{a^{17}}{x^3}\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3: Nhị thức Niu - tơn

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài