Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật

Bình chọn:
3.9 trên 70 phiếu

- Các nhân tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật.

 KIẾN THỨC CƠ BẢN

-       Các nhân tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật.

-        Nhân tố bên trong là nhân tố di truyền và hoocmôn.

-        Các hoocmôn chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống là hoocmôn sinh trưởng, tirôxin, testostêrôn và ơstrôgen.

-        Các hoocmôn chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng là ecđixơn và juvenin.


 


 


Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 11 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu