Bài 8. Quang hợp ở thực vật

Bình chọn:
4.7 trên 132 phiếu
Quan sát hình 8.1 và cho biết quang hợp là gì. Quan sát hình 8.1 và cho biết quang hợp là gì.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 36 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Quang hợp diễn ra chủ yếu ở cơ quan nào của cây, tại sao? Quang hợp diễn ra chủ yếu ở cơ quan nào của cây, tại sao?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 36 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Quan sát hình 8.2, nêu đặc điểm phân bố và sắp xếp của các tế bào chứa diệp lục trong lá và cho biết điều đó có tác dụng gì đối với quang hợp? Quan sát hình 8.2, nêu đặc điểm phân bố và sắp xếp của các tế bào chứa diệp lục trong lá và cho biết điều đó có tác dụng gì đối với quang hợp?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 37 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Quan sát hình 8.3 và dựa vào kiến thức về lục lạp trong Sinh học 10. Hãy nêu những đặc điểm cấu tạo của lục lạp thích nghi với chức năng quang hợp. Quan sát hình 8.3 và dựa vào kiến thức về lục lạp trong Sinh học 10. Hãy nêu những đặc điểm cấu tạo của lục lạp thích nghi với chức năng quang hợp.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 37 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 39 Sinh 11 Tiết: Quang hợp ở thực vật Bài 1 trang 39 Sinh 11 Tiết: Quang hợp ở thực vật

Giải bài 1 trang 39 SGK Sinh học 11. Quang hợp ở thực vật là gì? Viết phương trình quang hợp tổng quát?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 39 SGK Sinh học 11 Bài 2 trang 39 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 39 SGK Sinh học 11. Vì sao quang hợp có vai trò quyết định đối với sự sống trên Trái Đất ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 39 SGK Sinh học 11 Bài 3 trang 39 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 39 SGK Sinh học 11. Nêu đặc điểm của lá cây xanh thích nghi với chức năng quang hợp.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 39 SGK Sinh học 11 Bài 4 trang 39 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 trang 39 SGK Sinh học 11. Nêu thành phần của hệ sắc tố quang hợp trong lá xanh và chức năng của chúng.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 39 SGK Sinh học 11 Bài 5 trang 39 SGK Sinh học 11

Giải bài 5 trang 39 SGK Sinh học 11. Sắc tố tham gia trực tiếp vào chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong sản phẩm quang hợp ở cây xanh là:

Xem chi tiết
Bài 6 trang 39 SGK Sinh học 11 Bài 6 trang 39 SGK Sinh học 11

Giải bài 6 trang 39 SGK Sinh học 11. Cấu tạo ngoài của lá có những đặc điểm nào thích nghi với chức năng hấp thụ được nhiều ánh sáng:

Xem chi tiết


Gửi bài