Bài 10. Ảnh hưởng của nhân tố ngoại cảnh tới quang hợp

Bình chọn:
4.7 trên 92 phiếu
Ảnh hưởng của nhân tố ngoại cảnh tới quang hợp

Sự ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp.

Xem chi tiết

Quan sát hình 10.1 và trả lời câu hỏi: Cường độ ánh sáng ảnh hưởng như thế nào đến cường độ quang hợp khi nồng độ CO2 bằng 0,01 và 0,32?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 44 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Quan sát hình 10.2, cho biết sự phụ thuộc của quang hợp vào nồng độ CO2 có giống nhau ờ tất cả các loài cây không ?

Quan sát hình 10.2, cho biết sự phụ thuộc của quang hợp vào nồng độ CO2 có giống nhau ờ tất cả các loài cây không ?

Xem lời giải

Nước có vai trò gì đổi với quang hợp?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 45 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Bài 1 trang 47 SGK Sinh học 11

Giải bài 1 trang 47 SGK Sinh học 11. Cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 47 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 47 SGK Sinh học 11. Vai trò của nước trong pha sáng của quang hợp.

Xem lời giải

Bài 3 trang 47 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 47 SGK Sinh học 11. Trình bày sự phụ thuộc của quang hợp vào nhiệt độ ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 47 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 trang 47 SGK Sinh học 11. Cho ví dụ về vai trò của các nguyên tố khoáng trong hệ sắc tố quang hợp.

Xem lời giải