Bài 19. Tuần hoàn máu (tiếp)

Bình chọn:
4.6 trên 120 phiếu
Hoạt động của hệ mạch

Cấu trúc của hệ mạch, huyết áp, vận tốc máu

Xem chi tiết

Hoạt động của tim

Khả năng co dãn của tim, tính tự động của tim, chu kì co dãn và nhịp tim.

Xem chi tiết

Nghiên cứu bảng 19.1 và trả lời các câu hỏi dưới đây

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 82 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Tại sao tim đập nhanh và mạnh thì huyết áp tăng, tim đập chậm và yếu thì huyết áp giảm? Tại sao khi cơ thế mất máu thì huyết áp giảm?

Tại sao tim đập nhanh và mạnh thì huyết áp tăng, tim đập chậm và yếu thì huyết áp giảm?

Xem lời giải

Nghiên cứu hình 19.3 và bảng 19.2, sau đó mô tả sự biến động của huyết áp trong hệ mạch và giải thích tại sao có sự biến động đó (dựa vào ma sát của dịch lỏng chảy trong ống)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 84 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Quan sát hình 19.4. sau đó trả lời các câu hỏi sau

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 84 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Bài 1 trang 85 SGK Sinh 11 Tiết Tuần hoàn máu (tiếp)

Giải bài 1 trang 85 SGK Sinh học 11. Tại sao tim tách rời cơ thể vẫn có khả năng co dãn nhịp nhàng?

Xem lời giải

Bài 2 trang 85 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 85 SGK Sinh học 11. Vẽ và chú thích hệ dẫn truyền tim

Xem lời giải

Bài 3 trang 85 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 85 SGK Sinh học 11. Tại sao huyết áp lại giảm dần trong hệ mạch?

Xem lời giải

Bài 4 trang 85 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 trang 85 SGK Sinh học 11. Giải thích sự biến đổi tốc độ máu trong hệ mạch.

Xem lời giải