Bài 29 Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh

Bình chọn:
4.7 trên 118 phiếu
Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh

Lý thuyết điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh sinh học 11 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Điện thế hoạt động

Khái niệm điện thế hoạt động, các giai đoạn của điện thế hoạt động

Xem chi tiết

Sự lan truyền xung thần kinh

Sự lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao miêlin và có bao miêlin.

Xem chi tiết

Quảng cáo
decumar
Ở giai đoạn mất phân cực và giai đoạn đảo cực, loại ion nào đi qua màng tế bào và sự di chuyển của ion đó có tác dụng gì? Ở giai đoạn tái phân cực, loại ion nào đi qua màng tế bào và sự di chuyển của ion đó có tác dụng gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 118 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Tại sao trên sợi thần kinh có bao miêlin xung thần kinh lại lan truyền theo cách nhảy cóc?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 119 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Bài 1 trang 120 SGK Sinh học 11

Giải bài 1 trang 120 SGK Sinh học 11. Điện thế hoạt động là gì? Điện thế hoạt động được hình thành như thế nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 120 Sinh 11 Bài Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh

Giải bài 2 trang 120 SGK Sinh học 11. Đánh dấu X vào ô □ cho các vị trí lời đúng về điện thế họat động?

Xem lời giải

Bài 3 trang 120 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 120 SGK Sinh học 11. So sánh sự lan truyền xung thần kinh trên sợi có bao miêlin và sợi không có bao miêlin

Xem lời giải