Bài 20. Cân Bằng nội môi

Bình chọn:
4.7 trên 82 phiếu
Điền tên các bộ phận dưới đây vào các ô hình chữ nhật thích hợp trên sơ đồ cơ chế điều hòa huyết áp (Hình 20.2) và trình bày cơ chế điều hòa khi huyết áp tăng cao Điền tên các bộ phận dưới đây vào các ô hình chữ nhật thích hợp trên sơ đồ cơ chế điều hòa huyết áp (Hình 20.2) và trình bày cơ chế điều hòa khi huyết áp tăng cao

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 87 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết

Gan có vai trò như thế nào trong điều hòa nồng độ glucozo máu? Gan có vai trò như thế nào trong điều hòa nồng độ glucozo máu?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 88 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 90 SGK Sinh 11 Tiết Cân bằng nội môi Bài 1 trang 90 SGK Sinh 11 Tiết Cân bằng nội môi

Giải bài 1 trang 90 SGK Sinh học 11. Cân bằng nội môi là gì?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 90 SGK Sinh học 11 Bài 2 trang 90 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 90 SGK Sinh học 11. Tại sao cân bằng nội môi có vai trò quan trọng đối với cơ thể?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 90 SGK Sinh học 11 Bài 3 trang 90 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 90 SGK Sinh học 11. Tại sao các bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận điều khiển về bộ phận thực hiện lại đóng vai trò quan trọng trong cơ chế cân bằng nội môi?

Xem chi tiết

Bài 4 trang 90 SGK Sinh học 11 Bài 4 trang 90 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 trang 90 SGK Sinh học 11. Cho biết chức năng của thận trong cân bằng nội môi.

Xem chi tiết

Bài 5 trang 90 SGK Sinh học 11 Bài 5 trang 90 SGK Sinh học 11

Giải bài 5 trang 90 SGK Sinh học 11. Trình bày vai trò của gan trong điều hòa nồng độ glucôzơ máu.

Xem chi tiết

Bài 6 trang 90 SGK Sinh học 11 Bài 6 trang 90 SGK Sinh học 11

Giải bài 6 trang 90 SGK Sinh học 11. Hệ đệm phổi, thận duy trì pH máu bằng cách nào?

Xem chi tiếtHỏi bài