Bài 20. Cân Bằng nội môi

Bình chọn:
4.5 trên 91 phiếu
Cân bằng nội môi

Khái niệm cân bằng nội môi, các thành phần tham gia điều hòa nội môi, sự điều hòa áp suất thẩm thấu.

Xem chi tiết

Điền tên các bộ phận dưới đây vào các ô hình chữ nhật thích hợp trên sơ đồ cơ chế điều hòa huyết áp (Hình 20.2) và trình bày cơ chế điều hòa khi huyết áp tăng cao

Điền tên các bộ phận dưới đây vào các ô hình chữ nhật thích hợp trên sơ đồ cơ chế điều hòa huyết áp (Hình 20.2) và trình bày cơ chế điều hòa khi huyết áp tăng cao:

Xem lời giải

Gan có vai trò như thế nào trong điều hòa nồng độ glucozo máu?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 88 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Bài 1 trang 90 SGK Sinh 11 Tiết Cân bằng nội môi

Cân bằng nội môi là gì?

Xem lời giải

Bài 2 trang 90 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 90 SGK Sinh học 11. Tại sao cân bằng nội môi có vai trò quan trọng đối với cơ thể?

Xem lời giải

Bài 3 trang 90 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 90 SGK Sinh học 11. Tại sao các bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận điều khiển về bộ phận thực hiện lại đóng vai trò quan trọng trong cơ chế cân bằng nội môi?

Xem lời giải

Bài 4 trang 90 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 trang 90 SGK Sinh học 11. Cho biết chức năng của thận trong cân bằng nội môi.

Xem lời giải

Bài 5 trang 90 SGK Sinh học 11

Giải bài 5 trang 90 SGK Sinh học 11. Trình bày vai trò của gan trong điều hòa nồng độ glucôzơ máu.

Xem lời giải

Bài 6 trang 90 SGK Sinh học 11

Giải bài 6 trang 90 SGK Sinh học 11. Hệ đệm phổi, thận duy trì pH máu bằng cách nào?

Xem lời giải