A - Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

Bình chọn:
4.4 trên 123 phiếu
Thu hoạch : Thực hành thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghệm về vai trò của phân bón Thu hoạch : Thực hành thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghệm về vai trò của phân bón

- Mỗi học sinh phải : + Làm bài tường trình về thí nghiệm , xác định tố độ thoát hơi nước ở hai mặt lá và ghi kết quả thí nghiệm

Xem chi tiết
Hãy nêu vai trò của nước đối với tế bào Hãy nêu vai trò của nước đối với tế bào

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 6 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Quan sát hình 1.1 và 1.2 mô tả đặc điểm hình thái của hệ rễ cây trên cạn thích nghi với chức năng hấp thụ nước và ion khoáng Quan sát hình 1.1 và 1.2 mô tả đặc điểm hình thái của hệ rễ cây trên cạn thích nghi với chức năng hấp thụ nước và ion khoáng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 6 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Hãy kể tên các tác nhân ngoại cảnh ảnh hưởng đến lông hút và qua đó giải thích sự ảnh hưởng của môi trường đối với quá trình hấp thụ nước và các ion khoáng ở rễ cây Hãy kể tên các tác nhân ngoại cảnh ảnh hưởng đến lông hút và qua đó giải thích sự ảnh hưởng của môi trường đối với quá trình hấp thụ nước và các ion khoáng ở rễ cây

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 9 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 9 sinh 11 Tiết: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ Bài 1 trang 9 sinh 11 Tiết: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

Giải bài 1 trang 9 SGK Sinh học 11. Rễ thực vật trên cạn có đặc điểm hình thái gì thích nghi với chức năng tìm nguồn nước, hấp thụ nước và ion khoáng?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 9 SGK Sinh học 11 Bài 2 trang 9 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 9 SGK Sinh học 11. Hãy phân biệt cơ chế hấp thụ ion khoáng ở rễ cây?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 9 SGK Sinh học 11 Bài 3 trang 9 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 9 SGK Sinh học 11 . Giải thích vì sao cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết?

Xem chi tiết
Qua những đêm ẩm ướt, vào buổi sáng thường có những giọt nước xuất hiện trên đầu tận cùng của lá (đặc biệt, thường thấy ở lá cây một lá mầm), hiện tượng đó gọi là sự ứ giọt (hình 2.4). Giải thích nguyên nhân của sự ứ giọt. Qua những đêm ẩm ướt, vào buổi sáng thường có những giọt nước xuất hiện trên đầu tận cùng của lá (đặc biệt, thường thấy ở lá cây một lá mầm), hiện tượng đó gọi là sự ứ giọt (hình 2.4). Giải thích nguyên nhân của sự ứ giọt.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 11 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 14 SGK Sinh 11 tiết: Vận chuyển các chất trong cây Bài 1 trang 14 SGK Sinh 11 tiết: Vận chuyển các chất trong cây

Giải bài 1 trang 14 SGK Sinh học 11. Chứng minh cấu tạo cấu mạch gỗ thích nghi với chức năng vận chuyển nước và các ion khoáng từ rễ lên lá?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 14 SGK Sinh học 11 Bài 2 trang 14 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 14 SGK Sinh học 11 . Động lực nào giúp dòng nước và các ion khoáng di chuyển được từ rễ lên lá ở những cây gỗ cao lớn hàng chục mét?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 14 SGK Sinh học 11 Bài 3 trang 14 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 14 SGK Sinh học 11 . Nếu một ống mạch gỗ bị tắc, dòng mạch gỗ trong ống đó có thể tiếp tục đi lên được không, vì sao?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 14 SGK Sinh học 11 Bài 4 trang 14 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 trang 14 SGK Sinh học 11 . Động lực nào đẩy dòng mạch rây đi từ lá đến rễ và các cơ quan khác?

Xem chi tiết
 Đọc bảng 3 và trả lời các câu hỏi sau: Những số liệu nào trong bảng cho phép khẳng định rằng, số lượng khí khổng có vai trò quan trọng trong sự thoát hơi nước của lá cây? Đọc bảng 3 và trả lời các câu hỏi sau: Những số liệu nào trong bảng cho phép khẳng định rằng, số lượng khí khổng có vai trò quan trọng trong sự thoát hơi nước của lá cây?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 17 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 19 SGK Sinh học 11 Bài 1 trang 19 SGK Sinh học 11

Giải bài 1 trang 19 SGK Sinh học 11. Vì sao dưới bóng cây mát hơn dưới mái che bằng vật liệu xây dựng?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 19 SGK Sinh học 11 Bài 2 trang 19 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 19 SGK Sinh học 11 . Cây trong vườn và cây trên đồi, cây nào có cường độ thoát hơi nước qua cutin mạnh hơn ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 19 SGK Sinh học 11 Bài 3 trang 19 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 19 SGK Sinh học 11. Tác nhân chủ yếu nào điều tiết độ mở của khí khổng?

Xem chi tiết
Từ kết quả thí nghiệm được minh họa trên hình 4. 1 có thể rút ra nhận xét gì? Từ kết quả thí nghiệm được minh họa trên hình 4. 1 có thể rút ra nhận xét gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 21 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Dựa theo nội dung của bảng 4, hãy khái quát vai trò của các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu. Dựa theo nội dung của bảng 4, hãy khái quát vai trò của các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 21 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Dựa vào đồ thị trên hình 4.3 hãy rút ra nhận xét về liều lượng phân bón hợp lí để đảm bảo cho cây sinh trưởng tốt nhất mà không gây ô nhiễm môi trường. Dựa vào đồ thị trên hình 4.3 hãy rút ra nhận xét về liều lượng phân bón hợp lí để đảm bảo cho cây sinh trưởng tốt nhất mà không gây ô nhiễm môi trường.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 23 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 24 Sinh 11 Tiết: Vai trò của các nguyên tố khoáng Bài 1 trang 24 Sinh 11 Tiết: Vai trò của các nguyên tố khoáng

Giải bài 1 trang 24 SGK Sinh học 11. Vì sao cần phải bón phân với liều lượng hợp lí tùy thuộc vào đất, loại phân bón, giống và loại cây trồng ?

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài