A - Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

Bình chọn:
4.4 trên 125 phiếu
Quang hợp ở thực vật C3, C4 và CAM

Lý thuyết quang hợp ở thực vật C3, C4 và CAM sinh học 11 ngắn gọn, đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Thoát hơi nước

Lý thuyết thoát hơi nước tóm tắt, đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Các tác nhân ảnh hưởng tới quá trình thoát hơi nước

Các tác nhân ảnh hưởng tới quá trình thoát hơi nước, cân bằng nước và tưới tiêu hợp lí cho cây trồng.

Xem chi tiết

Vận chuyển các chất trong cây

Lý thuyết vận chuyển các chất trong cây sinh học 11 ngắn gọn, chi tiết, hay nhất

Xem chi tiết

Hình thái của rễ cây trên cạn thích nghi với chức năng hút nước

Hình thái của rễ cây trên cạn thích nghi với chức năng hướng tới nguồn nước, hấp thụ nước và ion khoáng.

Xem chi tiết

Dinh dưỡng Nito ở thực vật

Lý thuyết dinh dưỡng Nito ở thực vật sinh học 11 ngắn gọn, đấy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Quang hợp ở nhóm thực vật C3

Diễn biến, các phản ứng ở pha sáng, pha tối của chu trình C3

Xem chi tiết

Quang hợp ở thực vật C4

Quang hợp ở thực vật C4: các phản ứng ở chu trình C4

Xem chi tiết

Quang hợp ở thực vật CAM

Quang hợp ở thực vật CAM: các phản ứng của chu trình CAM

Xem chi tiết

Dinh dưỡng Nito ở thực vật (tiếp)

Lý thuyết dinh dưỡng Nito ở thực vật (tiếp) sinh học 11 ngắn gọn đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Vai trò của các nguyên tố khoáng

Lý thuyết vai trò của các nguyên tố khoáng sinh học 11 ngắn gọn, đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Quang hợp ở thực vật

Lý thuyết quang hợp ở thực vật sinh học 11 ngắn gọn, đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong cây

Khái niệm nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong cây, nhóm nguyên tố đại lượng và vi lượng

Xem chi tiết

Quang hợp và năng suất cây trồng

Lý thuyết Quang hợp và năng suất cây trồng sinh học 11 ngắn gọn, đầy đủ, hay nhất Quang hợp quyết định năng suất cây trồng. Quang hợp tạo ra 90 - 95% chất khô trong cây.

Xem chi tiết

Thoát hơi nước qua lá và vai trò của quá trình thoát hơi nước

Vai trò của quá trình thoát hơi nước và sự thoát hơi nước qua lá

Xem chi tiết

Quá trình chuyển hóa và cố định nitơ trong đất

Nguồn cung cấp nitơ tự nhiên cho cây, quá trình chuyển hóa và cố định nitơ trong đất

Xem chi tiết

Vai trò của các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong cây

Vai trò của các nguyên tố dinh dưỡng khoáng, bảng vai trò của một số nguyên tố.

Xem chi tiết

Dòng mạch gỗ

Cấu tạo mạch gỗ, thành phần và động lực đẩy của dòng mạch gỗ

Xem chi tiết

Phân bón với năng suất cây trồng và môi trường

Bón phân hợp lí giúp tăng năng suất cây trồng, các phương pháp bón phân, phân bón và môi trường.

Xem chi tiết

Dòng mạch rây

Cấu tạo mạch rây, thành phần, động lực đẩy của dòng mạch rây

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất